23 Nisan 1920 Günü, sadece TBMM Açılmamış, Ülkemizi İşgal Eden Emperyalist Güçlere Karşı Verilen Bağımsızlık Savaşı'nda Türk Milleti'ne Önderlik Etmesi İçin Hükümet de Tesis Edilerek, 29 Ekim 1923 Günü İlan Edilmiş Olsa da Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Fiilen Kurulmuştur.
Yaşasın Emperyalizme Karşı Millî Egemenlik!
Yaşasın Tam Bağımsızlık!
Yaşasın Halkçılık!
Yaşasın Milliyetçilik!
Türkiye Cumhuriyeti, Türk Milleti Tarafından İlelebet muhafaza ve Müdafaa Edilecektir.