İstanbul mebusu Yusuf Akçura, TBMM adına İstanbul'u İtilaf Devletleri'nden teslim alıyor. 6 Ekim 1923.