Atatürk'ün saatini hediye ettiği Sovyet Mareşal Voroşilov