Amerika yalnızca Biden ve Trump'tan ibaret değil.
Bir de Üçüncü Amerika var: Atına Binen Kovboy

+++

Öncelikle, "Trump ve Biden aynı. Türkiye için fark etmez"
diyenler yanılıyor.

6 Kasım 2020 günlü Aydınlık, ikisi arasındaki farkı açıkladı:
"Ya saldırgan ABD kazanacak, ya da yenilgiyi kabul eden."
"İkisi de emperyalist ama, Biden saldırganlıkta daha ısrarcı"Birinci Amerika: Demokratlar

Neoliberaller (Yeni Liberaller) veya Neoconlar (Yeni Muhafazakarlar)
Bunların temsilcisi Biden / Demokrat Parti
Aleksandr Dugin, bunları "Liberal Sol Demokratlar" diye adlandırıyor.

Bunların dayandığı güç küresel oligarklar, küreselciler, silah sanayisi,
tefeci finans sermayesi, yüksek teknoloji şirketleri.

Oy desteğini de Atlantik ve Pasifik kıyılarındaki zengin eyaletlerden
alıyorlar.

Dış siyasetleri: Denetim altına alamadıkları ülkelere müdahaleye
devam etmek. Demokratlar ABD'nin ekonomik, askeri ve kültürel
açıdan gerileme sürecine girdiğini, Sovyetler'in çöküşünden sonra
dünyayı tek tabanca idare ettikleri günlerin geride kaldığını, dünya-
nın artık ABD merkezli tek kutuplu değil, ABD - AB - Avrasya gibi
çok kutuplu bir konuma geldiğini görmek istemiyor. Özet olarak,
Doğu Perinçek'in dediği gibi, yenilgiyi kabul etmeyerek, dünya hala
tek kutuplu imiş gibi askeri müdahalelere devam etmek istiyorlar.

İç siyasetleri: Toplumu ırk, renk, din, cinsiyet farklılıkları üzerinden
bölmek. Toplumdaki Afrika kökenli siyahilerin, Latin Amerikalıların,
Asyalıların sözde haklarını aramak için ayrı ayrı örgütlenmelerini
sağlamak. Kadın hakları için feminist, eşcinseller için LGBT örgüt-
lerini yaygınlaştırmak. Bunları kendi çıkarları için kullanmak.
(Son tahlilde ezilenlerin sınıf hareketinde örgütlenmesini önlemek)

Bu demokrasi(!) anlayışına uymayanları demokrasi karşıtı ilan etmek,
yüksek teknolojiyi bu yolda kullanarak kendi fikirlerine karşı olanları
faşist, milliyetçi, komünist, Stalinist gibi etiketlerle suçlamak.

+++

İkinci Amerika: Cumhuriyetçiler

Geleneksel Liberaller. 
Bunların temsilcisi Trump / Cumhuriyetçi Parti
Aleksandr Dugin bunlara "Liberal Sağ Cumhuriyetçiler" diyor.

Bunların dayandığı güç yerli sermaye. Barışçıl sanayi. (Silah sana-
yisi dışındaki tekstil, otomotiv, beyaz eşya, elektronik gibi)

Oy desteğini de ABD'nin orta kısmındaki fakir eyaletlerden alıyorlar.


Dış siyasetleri: Yabancı ülkelerdeki asker sayısını azaltmak, 
dünyanın çok kutuplu hale geldiğini, Amerika'nın yenildiğini
kabul etmek.

İç siyasetleri: Önce halkımızın karnını doyuralım.

+++

Doğu Perinçek'ten Biden'a tebrik mesajı:


Biden’a İstiklâl Marşımızın diliyle tebrik mesajımızı yolluyoruz: #BidenTekDişiKalmışCanavar @JoeBiden

Perinçek, tebrik mesajına Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Dr. Rıfat Mutlu'nun karikatürünü ekledi:


Birinci ve İkinci Amerika'nın uzlaşma döneminin sonu

Aleksandr Dugin,Aydınlık'tan Elif İlhamoğlu ile konuştu:

"Bu iki parti aynı politik sistemin farklı kanatlarını temsil ediyordu.
İki kanat arasında liberal ideolojiye dayanan bir uzlaşı sağlanmıştı.

Ancak Trump iktidara geldikten sonra bu uzlaşı ortadan kalktı.
Artık sahip oldukları tüm silahlarla savaşan iki kutup var.
Yüksek teknoloji, istihbarat örgütleri, şiddet silahları kullanılıyor.

Eskiden Amerikan değerleri özgürlük, demokrasi, liberalizm ve
bireycilik ortak değerlerdi. Şimdi ise Sol Liberalizm, yani
Biden/Demokratlar kendi değerlerini topluma dayatan faşist 
bir konuma geldi.

Demokratlar yalnızca diğer ülkelerde renkli devrimler planlamıyor,
artık ABD'nin içinde renkli devrim yapıyorlar.

Artık ABD yok, Demokrat Parti diktatörlüğü var. Küresel hegemonya
peşindeler. Bunun için de Microsoft, Apple, Google, Youtube, Twitter,
Facebook gibi teknik araçları ideolojik silah olarak kullanıyorlar.
Bu teknik olanakların tümü Demokratların elinde."

(Soros'un satın aldığı beyaz polislerin herkesin gözü önünde siyah
derilileri boynuna basarak, alenen ateş açarak öldürmeleri temelinde
Demokratlar tarafından planlanan Black Lives Matter yani Siyah
Hayatlar Değerlidir hareketi/isyanı tipik bir renkli devrim uygulaması
idi, siyah oylar bu sayede Demokratlara yöneltildi.)

Demokratlar her türlü egemen gücü ezmeye hazır

Bunlar Putin, Erdoğan, Şi Cinping, İran rejimi, Pakistan, İslam Dünyası,
belki gelecekte Hindistan, yani tüm egemen, bağımsız güçleri düşman
ilan edebilirler. Trump da belki bu güçlerden hoşlanmazdı ama Ameri-
kan çıkarları doğrultusunda çok kutupluluğu kabul etmek zorunda kaldı.

Şimdi ABD, çok kutupluluğu kesinlikle reddeden Demokratların elinde
ve bunlar her türlü egemen gücü ezmeye hazır.


+++

Üçüncü Amerika: Atına Binen Kovboy

Bu Amerika'yı da Doğu Perinçek açıkladı:

Dünyaya tırnaklarını gösteren Biden ile, ülkenin iç sorunlarına
dönmek isteyen Trump hakim sınıfların iki seçeneği.

Bir de üçüncü seçenek var. Bastırılmış ve kenara itilmiş ABD halkı.
Kongre binasını basıp kürsülere çıkanlar o seçeneğin öncüleridir.
Trump da bundan memnun değil. Ancak kitleler sistemin sınırlarını,
zorluyor. Trump'ın elinde Teksas Kovboyunu zapt edecek bir dizgin
yok. Onlar bu süreçte bilinçlenecek ve örgütlenecek.

Elbette ABD'nin sınıfsal, siyasal ve küresel konumunda kısa sürede
değişiklik beklemiyoruz, ama bu hareketler bir habercidir.

ABD'nin yeni döneminde Atına Binen Kovboy da var.

Bu hareketin siyasal bir harekete, bir partiye, iktidar savaşına 
dönüşmesi kaçınılmazdır.

Kovboy atına binmiştir.

Perinçek'in açıklamasının tamamı:
ABD'de ayağa kalkan maskesizler