Sinir sıkışması, bir sinir lifinin sıkıştırma yoluyla sıkışmasını tanımlamak için kullanılır. Gövde, kollar veya bacaklar, genellikle yalnızca bir alanı etkileyen bu durumdan etkilenebilir. Sinir sıkışması sonrası ağrı, uyuşma ve kas güçsüzlüğü gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Sinir sıkışmasının altında yatan neden genellikle tekrarlayan travmadır. Bunun dışında tiroid bezine bağlı romatoid artrit, diyabet ve hipotiroidi gibi hastalıklarda da sinir sıkışması meydana gelebilir.

Sinir Sıkışması Nedir?
Sinir sıkışması, kemik, kıkırdak, kas veya tendon gibi sinir çevresindeki dokuların oluşturduğu basınç nedeniyle oluşan bir durumdur. Bu baskı etkisi sonucunda sinir fonksiyonları olumsuz etkilenir ve ağrı, karıncalanma, uyuşma veya güçsüzlük gibi semptomlar ortaya çıkabilir.

Sinir sıkışma sendromunun birçok türü vardır. Bu tiplendirme etkilenen sinir ve bölgeye göre yapılır. 

En yaygın sinir sıkışma sendromları şunlardır:

KARPAL TÜNEL SENDROMU
Karpal tünel sendromu en sık görülen sinir sıkışmasıdır. Median sinir denilen yapının bilek çevresinde sıkışması sonucu oluşur. Bu sinir, kolun üst kısımlarından başparmağa kadar uzanır. Bilekten geçiş noktası karpal tünel adı verilen bir yapıdan geçer. Bilekte ödem gibi nedenler tünelden geçen sinir üzerinde ekstra baskı oluşturur ve bu da zamanla karpal tünel sendromunun gelişmesine neden olabilir.

MERALJYA PARESTETİK
Uyluk bölgesindeki duyu siniri olan "lateral femoral kutanöz sinir" alt ekstremitede basınca maruz kalırsa meralgia parestetika adı verilen sinir sıkışması meydana gelebilir. Bu rahatsızlıkta özellikle uyluğun lateral dış bölgesinde (pantolon cebinin olduğu kısımda) ağrı ve his kaybı meydana gelir. Bu semptomlar genellikle tek taraflı olarak ortaya çıkma eğilimindedir.
Sinir Sıkışmasının Belirtileri Nelerdir?
Sinir sıkışmasından kaynaklanan belirtiler etkilenen bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Boyun bölgesindeki sinir sıkışması genellikle omuza doğru yayılan ağrı olarak kendini gösterir. Servikal radikülopati olarak adlandırılan bu durumda ağrıya ek olarak daha birçok semptom ortaya çıkabilir:

  • Boyun, omuz ve kollarda yanan ağrı
  • Baş hareketleriyle ağrı yoğunluğunda değişiklik
  • Bilek ve parmaklarda karıncalanma
  • Kol ve omuz kaslarında zayıflık
  • El, kol veya omuz bölgesinde his kaybı

Servikal radikülopati hastalarında kişi ellerini başının üzerine koyduğunda semptomların hafiflediği belirlenebilir. Bunun nedeni, hareketten sonra sinir üzerindeki baskının azalmasıdır.

Sinir Sıkışması Tedavisi?
Sinir basısı tedavisi temel olarak cerrahi ve ameliyatsız tedavi olmak üzere 2 ana gruba ayrılmaktadır. Ameliyatsız tedavi yöntemleri ilaç tedavisi, yaşam tarzı değişiklikleri ve fizik tedavi uygulamalarıdır. 

Ağrıyı tetikleyen hareketlerden kaçınmak, evde ve işyerinde ergonomik çalışma koşulları sağlamak veya şikayetleri arttıran işler yerine farklı iş tanımlarına sahip işleri seçmek sinir sıkışmasını kontrol altına almak için yapılabilecek yaşam tarzı değişiklikleri arasındadır.

Obezite gibi nedenlerle oluşan sinir sıkışmasında vücut ağırlığının azaltılması şikayetlerin düzelmesine katkı sağlayabilir.


Fizik tedavi uygulamaları hastanın etkilenen bölgesinde esnekliği, kuvveti ve hareket açıklığını artırmayı amaçlar. Bu uygulamalar ile ağrı ve uyuşma gibi belirtiler de düzelebilmektedir. 

Uzuvlarda sinir sıkışması olan bazı durumlarda gece uykuda bilinçsizce yapılacak kompülsif hareketleri önlemek için atel uygulamaları faydalı olabilir. 

Steroid olmayan antienflamatuarlar veya kortikosteroid türevi ilaçlar, doktorlar tarafından sinir sıkışması olan kişiler için reçete edilen ilaçlar arasındadır. Bu ilaçlar sinirin sıkıştığı bölgedeki ödemin azalmasına yardımcı olur ve iltihabı bastırır.