Milliyetçi Hareket Partisi Şehit Boğazlıyan Kaymakam Mehmet Kemal Bey'in şehadetinin 102. yıl dönümünde, Boğazlıyan ilçesinin adının ŞehitKemal olması için kanun teklifi verdi. Kanun teklifini veren MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "Milli Şehidimiz Kaymakam Kemal Bey’in adını ebedi Türk Yurdu Anadolu’da sonsuza kadar yaşatacağız" dedi.

Kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

''9. yüzyılda yaşamış, Muhammed bin Cerîr TABERÎ’nin (839 - 923) tarih kayıtlarında adı geçen ve kadim zamanlardan beri yerleşim yeri olan Boğazlıyan, ekseri güney istikametinden gelen Türkmen aşiretlerinin iskân olduğu bir Türk yurdudur. Başbakanlık arşivleri kayıtlarına göre 19. yüzyılın sonlarından itibaren Bozok (Yozgat) Sancağına bağlı bir Kaza merkezi olan Boğazlıyan, halen Yozgat İlimize bağlı bir İlçe merkezidir.

Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey, 1884 yılında Beyrut’ta doğdu. Babası, aslen Yenişehir Teselya eşrafından olup Sirkeci Gümrüğü Yolcu Salonu Müdürü Arif Bey’dir. Mülkiye’den pekiyi derece ile mezun oldu. 1908 yılında Beyrut Vilayeti Maiyet Memurluğuna dâhil oldu. 1909 yılında 12 Adalar Valiliği (Cezair-i Bahri Sefid) maiyet memurluğunda stajını bitirip kaymakam olan Mehmet Kemal Bey, 18 Aralık 1911’de Doyran, 1912’de Gebze, 1913’de Karamürsel ve 13 Haziran 1917 tarihinde de Boğazlıyan Kaymakamlığı görevinde bulundu. Kaymakamlığı esnasında, Anadolu’nun genelinde vuku bulan Ermeni tehciri sırasında ihmali bulunduğu gerekçesiyle Ankara Valiliğince görevinden azledildi. Konya’da yargılandı. İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla aklandı ve azil kararı kaldırıldı.

İttihat ve Terakki Hükümetinin iktidardan düşmesi ile iktidara gelen Hürriyet ve İtilaf Partisince, işgal kuvvetleri ve onların himayesinde her türlü şenaati işleyen Ermenilere yaranmak maksadı ile bazı kararlar alınmış, Kemal Bey, Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin kararıyla yargılanmak üzere 7 Ocak 1919 tarihinde Konya’da gözaltına alınarak, 30 Ocak 1919’da İstanbul’a getirilmiş ve alelacele kurulan İngiliz Muhipler Cemiyeti üyesi Nemrut Mustafa Paşa’nın başkanlığını yaptığı düzmece bir mahkemede, 2 ay ve 18 gün süren ve “yalancı tanıklara desteklenen” duruşmaların sonunda; “Bozok ve Boğazlıyan Ermenileri'nin tehciri sırasında suiistimal ve öldürme olaylarında ihmali olduğu” gerekçesiyle, 10 Nisan 1919 tarihinde akşamüstü saat; 17.20’de Beyazıt Meydanı’nda idam edilmiştir.

İşbu Kanun teklifi ile Boğazlıyan ilçemizin isminin Milli Şehit Kaymakam Mehmet Kemal Bey’e izafeten, “ŞEHİTKEMAL” olarak değiştirilerek, son sözleri; “Ben bir Türk memuruyum, Allah Vatanımıza ve Milletimize zeval vermesin, Ecnebi devletlere yaranmak için beni asıyorlar” olan ve Bakanlar Kurulunun 14.10.1922 tarihli kararı ile “Milli Şehit” olarak ilan edilen kaymakam Kemal Bey’in isminin ebedi Türk yurdu olan Anadolu’muzda yaşatılması, ilçemizin ismi ile müsemma hale gelen bu aziz şehidimizin hatırasının ilelebet payidar kalması amaçlanmaktadır.''