Merkez Bankası 2020 yılında salgının etkilerini azaltmak için devreye aldığı yatırım taahhütlü avans kredisini, toplam 100 milyar liralık limitle yeniden uygulamaya başlıyor. Kredi, ihracat için veya ithal ikamesine yönelik üretim taahhüdünde bulunan firmalara kullandırılacak.

Dünya gazetesi'nin haberine göre, krediyi kullanan firmadan; yatırım sonrasında kredi vadesine kadar üretilecek malların ihraç edileceği veya ithal edilen malların ikamesinin sayısallaştırılmış verileri bulunan yazılı bir taahhüt alınacak.

Üst limitin 10 yıl olacağı kredilerde, faizin üst sınırı ise Merkez Bankasının referans faizi olan yüzde 14 olacak. Bazı koşullara göre faiz oranı yüzde 9’a kadar inebilecek.

Yatırım taahhütlü avans kredisi en az 3, en çok 10 yıl vadeli olarak kullandırılacak. Anapara geri ödemesiz dönemi ise en fazla 2 yıl olacak ve süreçte sadece faiz ödemeleri gerçekleştirilecek. Geri ödeme dilimleri en fazla 6 aylık dönemler halinde belirlenebilecek.

Avans kredisi, KOBİ statüsündeki firmalar için 250 milyon lira, diğer firmalar için ise 1.5 milyar lira olarak uygulanacak.

Sabit yatırım tutarı 2 milyar liranın üzerinde olan ancak Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında olmayan yatırımlar için teşvik belgesi şartı aranmayacak.

Yatırım taahhütlü avans kredisi kullanan firmalar, yurt içinde yerleşiklerle yapacakları tüm sözleşme ve fiyatlamaları Türk lirası üzerinden yapabilecek. Yurt içinde yerleşiklerle döviz veya dövize endeksli sözleşme yapılabilmesi için de önce Merkez Bankasına başvuru yapılması ve onay alınması gerekecek.