Okullarda Andımız okutulmamasına ilişkin Danıştay kararının gerekçesi açıklandığı belirtildi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 4 Mart 2021 tarihli kararın gerekçesinde Milli Eğitim Bakanlığı işaret edildi. Habertürk’ün haberine göre MEB’in eğitim ve öğretim yöntemleri ile materyallerini belirleme konusunda takdir yetkisine sahip olduğu ifade edildi.

Kararda, öğrenci andının içeriğinin anayasa ve kanunlara aykırı olmadığı ve eğitim materyali olarak kullanılmaya devam ettiği belirtildi. Dava konusu yönetmelik değişikliği ile sadece öğrenci andının her sabah topluca okutulmasına son verildiğine dikkat çekildi.

Muhalefet şerhleri ile birlikte 20 sayfayı bulan gerekçeli kararda, Anayasa’nın “Türk” ve “Atatürk milliyetçiliği” tanımları ayrıntılı olarak anlatıldı. Anayasa’ya göre “Türk” kelimesinin Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesi ifade ettiği anımsatıldı. Atatürk milliyetçiliğinin ise “Vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesi Türk sayan, ırk, dil ve din gibi düşüncelerle yapılacak her türlü ayrımı reddeden, birleştirici ve bütünleştirici bir anlayışı temsil ettiği” belirtildi.

Peki neler olmuştu? Öğrenci andı, 2013’te yönetmelik değişikliğiyle kaldırıldı. Türk Eğitim-Sen, düzenlemenin iptali için Danıştay’da dava açtı. Danıştay 8’nci Dairesi, yönetmeliği oy çokluğu ile iptal etti. Ekim 2018’de alınan kararda, Öğrenci Andı'nın kaldırılmasına ilişkin değişikliğin haklı ve hukuksal temellere dayanmadığı vurgulandı.

Siyasetin gündemine oturan bu karar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temyiz edildi. Temyiz istemi 2 yıl sonra Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nca sonuçlandırıldı. Kurul, bakanlığın temyiz istemini oy çokluğuyla yerinde buldu, iptal kararı bozuldu. Böylece okullarda öğrenci andının okunmamasına dair yönetmelik değişikliğine vize verilmiş oldu.