Atatürk'ün mücadelesi onun adını, resmini, hatıralarını, yediğini, içtiğini, boyunu posunu değil, fikirlerini, Tam Bağımsız Türkiye ülküsünü, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma mücadelesini benimseyip savunarak, icraatlarla somutlaştırarak daha yükseğe taşınabilir.
Türk Devrimiyle hedefinin batıcılık değil çağdaşlaşma olduğunu, batının gelişmiş devletlerini geçmek olduğunu, batının kölesi olmamak olduğunu mücadelesinin başında defalarca açıklamıştır.
“Türkiye’nin bugünkü mücadelesi kendi nam ve hesabına olsaydı, belki daha kısa vadede, daha az kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye büyük ve mühim bir gayret sarf ediyor. Çünkü müdafaa ettiği, bütün mazlum milletlerin, bütün Şarkın davasıdır ve bunu nihayete getirinceye kadar, Türkiye kendisiyle beraber olan Şark (Doğu)Milletleriyle yürüyeceğinden emindir.”
Doğudan Şimdi Doğacak Olan Güneşe Bakınız
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Batı emperyalistlerinin esareti altındaki milletlerin kurtuluşlarına daima arka çıkmıştır. Ona göre hiçbir memleket bir yabancı devletin ne sömürgesi, ne de yarı sömürgesi olmalıydı. Yakın zamanlarda Türkiye’ye gelen bir Mısır elçisi diyor ki:
“1933 Mart’ında Mustafa Kemal’in Mısır elçiliğine gelişini hatırlıyorum. Sabah oluyordu. Şafak sökmek üzereydi. Neşe içinde olan Mustafa Kemal Paşa:
‘Doğudan şimdi doğacak olan güneşe bakınız’ dedi. Ufukta ilk günün ışıkları belirmişti:
‘Şimdi günün ağardığını nasıl görüyorsam, uzaktan, bütün doğu milletlerinin uyanışlarını öyle görüyorum’ dedi. Bağımsızlık ve hürriyetlerine kavuşacak daha pek çok kardeş milletler vardır. Bu milletler bütün güçlüklere, bütün engellere rağmen, her şeyi yenecekler ve kendilerini bekleyen güzel geleceğe kavuşacaklardır. Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünde yok olacak ve yerlerine, milletlerarası hiçbir renk, din, ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı gelecektir.
Biraz durdu, şu sözleri ilave etti:
‘Size bu sözleri söyleyen Cumhurbaşkanı değil, Türk milletin sadece bir ferdi olarak Mustafa Kemal’dir’ dedi.”1
1 Falih Rıfkı Atay, Atatürk, 1966, s.134
''Bizi milletçe yok etmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı milletçe mücadeleyi uygun gören bir doktirini takip eden insanlarız.'' M.K.ATATÜRK 1.11.1921 (TBMM Konuşması)
''TBMM Hükümeti, ulusun yaşam ve bağımsızlığına suikast eden emperyalist ve kapitalist düşmanların saldırılarına karşı savunma ve dış düşmanlarla iş birliği yapıp ulusu aldatmaya ve bozmaya çalışan iç hainlerin cezalandırılması için orduyu güçlendirmeyi ve onu ulusal bağımsızlığın dayanağı bilmeyi görev sayar.'' M.K.ATATÜRK 13.09.1920