Eşcinsellik güzellemesi furyasına katılan Ankara Tabip Odası’na Cumhuriyetçi Hekimlerden tepki geldi. Cumhuriyetçi Hekimler 2. Başkanı Dr. Hikmet Çevik, çalıştay için ‘Toplumu çürütme projesi olarak değerlendiriyoruz.’ dedi

AYDINLIK / ANKARA

Ankara Tabip Odası (ATO), bugün “Mülteci ve Mahpus LGBTİQ+’ların Sağlık Hakkı Çalıştayı” yapacak. Sanal ortamda düzenlenecek çalıştayda ‘LGBTIQ+’ olarak tarif edilen eşcinsellerin uluslararası normlar referans alınarak hakları konuşulacak. Çalıştaya Kaos GL, Pembe Hayat Derneği, 17 Mayıs Derneği, Kırmızı Şemsiye Derneği, Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği, ÜniKuir gibi eşcinsel kuruluşlardan oluşan ATO’nun LGBT Çalışma Grubu öncülük ediyor. Çalıştayda ‘Mülteci LGBTIQ+’lar neler yaşıyor’, ‘Mülteci seks işçilerine destek mekanizmaları’, ‘Türkiye’de LGBTIQ+ mahpus olmak’, ‘Mahpus LGBTIQ+’ların hakları’ vb. başlıklarla oturumlar gerçekleşecek.

Konuyu değerlendiren Cumhuriyetçi Hekimler 2. Başkanı Dr. Hikmet Çevik, Türk Tabipler Birliği (TTB) yönetiminin Batı merkezli eşcinsellik kampanyalarının parçası olduğunu, o nedenle etkinliğin şaşırtıcı olmadığını vurguladı.

‘TTB YÖNETİMİ BUNU HEP YAPIYOR’

Hikmet Çevik, ATO çalıştayının iyi niyetli gibi göründüğünü ama gerçeğin öyle olmadığını bildirdi. Çevik “Evet mevzubahis grupların hakikaten özel sağlık sorunları var. Ancak bu etkinlik o sorunların çözümü için yapılmamış. Çünkü bu işler böyle bağırarak, çağırarak yapılmaz.” ifadelerini kullandı. Çevik şunları söyledi:

“Çeşitli dezavantajlı grupların sağlık sorunlarıyla ilgileniliyormuş gibi görünen bir etkinlik. Ancak içinde bulunduğumuz iklimi göz önünde bulundurduğumuzda bir kampanyanın parçası olduğu anlaşılıyor. Yani Batı’dan pompalanan eşcinsellik kültürü ve İstanbul Sözleşmesi tartışmalarıyla birleştirdiğinizde bunu anlıyoruz. Oturum başlıklarından da bu çıkıyor. Öznel niyetler ne olursa olsun bu toplantıyı bu haliyle yaptığınız zaman kampanyaya katılıyorsunuz. Zaten düzenleyenler de Batı merkezli kampanyanın unsurları. Hemen hemen hepsi oradan fonlanan kurumlar. TTB yönetimi bir süredir böyle kampanyalar yürütüyor.”

‘TOPLUM SAĞLIĞINA TEHDİT’

Çevik, kimlikçi politikalara karşı olduklarını belirterek şunları kaydetti: “Biz bu insanların meselelerinin bir kimlik sorunu olarak kampanyaya dönüştürülmesini toplumu çürütme projesi olarak değerlendiriyoruz. Temel cinsiyetleri propagandayla ve zorla birbirine karıştırıp, yeni ve her bakımdan eşit cinsiyetler icat ederek cinsiyetsizleştirme girişimidir. Bu girişimi savunanların aile kurumuna da şiddetle karşı oldukları, aile kurumunu çağ dışı buldukları biliniyor. Pek çok açıdan toplum sağlığını tehdit eden bir mesele. Bu insanlar var. Bu insanların varlığını kabul ediyoruz ancak bu durumun kimlikçi politikalarla bir kampanya çevrilerek yaygınlaştırılmasını doğru bulmuyoruz. Ayrıca mültecilerle eşcinsellerin birlikte ele alınması da etik değil.”