Toplam 200 milyon nüfus, yıllık 1.5 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip, petrolden doğalgaza kadar yeraltı zenginlikleri dünyayla yarışan Türk devletlerinin kurduğu Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi/Keneşi) ekonomik anlamda birleşmek için adımlarını hızlandırdı. Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, resmi üye olmasa da tüm çalışmalara katılan Türkmenistan ve gözlemci üye Macaristan'dan oluşan Türk Konseyi'nin merkez bankaları arasında swap anlaşmaları yapılmaya başlandı. Sağlık ve savunmada ortak üretim için komisyonlar kuruldu. Gıda ve ilaç tedarik zincirlerinin üye ülkeler arasında kesintisiz sağlanması için imzalar atıldı. Türk Konseyi'nin uzun vadede ortak savunma gücü oluşturması gibi stratejik konularda çalışmalar başladı. Ekonomik ve siyasi birliğin ilk somut projesi ise Türk Yatırım Fonu oldu. Fonun ilk etapta 300-500 milyon dolarlık büyüklükte olması planlanıyor. Ayrıca konseyin gözlemci üyesi olan Macaristan da 1 milyar dolarlık Eximbank kredisiyle fona destek olma kararı aldı. Türk kimliğinin birleştirdiği 6 Türk devletinin ilk etapta kültürel ve sosyal dayanışma platformu olarak 2010'da kurulan Türk Konseyi, ekonomik ve siyasi birliğe dönüştürülüyor.

500 milyon dolarlık Türk yatırım fonu geliyor

ÇALIŞMALAR HIZLANDI
Genel Sekreterlik merkezi Türkiye'de olan Türk Konseyi, devlet başkanlarının direktifleriyle başlatılan ekonomik entegrasyonda önemli adımlar attı. Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019'da Bakü Zirvesi'nde, "6 devlet, tek millet" şeklinde yaptığı tespitin kendileri için bir direktif olduğunu belirterek, "Bu hedefe dönük yapılan çalışmalar hızlandı. İlk etapta fon kuruldu. 300-500 milyon dolar arasında olması düşünülen fonla ilgili pandemi olmasaydı daha önce imzalanacaktı. İmzanın bu yıl İstanbul'da atılmasını hedefliyoruz. Macaristan da fona 1 milyar dolarlık Eximbank kredisiyle destek olacak" dedi. Kocaman, virüs nedeniyle Türk Konseyi'nin ilaç ve gıda tedariğinden ortak aşı yapılmasına kadar bir dizi kararlar aldığını belirterek, "Sağlık, ulaşım ve ticaretin geliştirilmesi için çalışmalar başladı. Sağlık bakanları toplantısı yaptık. Ortak tıbbi malzeme üretimi ve salgınların önlenmesi için işbirliği yapılacak. Tedarik zinciri komitesi kurulacak. Tarım ürünleri tedariği için çalışma yapılacak. Ekonomik ve Ticari Koordinasyon komitesi de kuruldu" şeklinde konuştu.

500 milyon dolarlık Türk yatırım fonu geliyor

TRANS-HAZAR HATTI PROJESİ
Ömer Kocaman, Türkmenistan'ın zengin gaz yataklarının dünyaya ulaşması için bir komisyon oluşturulduğunu söyledi. Bu zenginliğin Avrupa'ya gideceğini belirten Kocaman, "Üye ülkelerin gayri safi milli hasılası 1.3 trilyon dolar. Türkiye'nin konsey ülkeleriyle yaptığı ticaretin tutarı 8-10 milyar dolar. Ticaretin artırılmasını sağlayacak" dedi.

500 milyon dolarlık Türk yatırım fonu geliyor

SWAP ANLAŞMALARI YAPILIYOR
Üye ülkelerin finansal açıdan güçlenmesi için merkez bankaları başkanlarının İstanbul'da bir araya gelmesi planlanıyor. Kocaman, "Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Zirvesi'nde Konsey ülkelerinin ticaretlerini yerel paralarla yapması gerektiğini söyledi. Bu direktif üzerine üye ülkelerin merkez bankalarıyla görüşmeler yapıldı. İkili anlamda swap anlaşmaları yapıldı. Şimdi çoklu düzlemde swap anlaşmaları yapılması için çalışıyoruz" dedi.