Son günlerde sözde stratejik müttefik olduğunu söyleyen ama hakikatte düşmanlık sınırlarını bile aşan bir şekilde davranmaktan çekinmeyen Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından ülkemize karşı takınılan hasmane tutum bizleri son derece rahatsız etmektedir. Bahse konu devletin yöneticilerinin aldıkları kararları tekrardan gözden geçirmeleri ve karşılarında yer alan Türkiye Cumhuriyeti devletinin 5 bin senelik bir mazinin varisi olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Bu devlet uydurma tarihlerin değil, dünya tarihinde şan ve şerefle yer almış bir milletin tarihinin sahibidir. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti karşısındaki devletin basit kabile devleti olmadığını bilmek zorundadır. Aksi taktirde yaptıkları bütün uygulamaların sonuçlarına misli ile karşılık verileceğini ve bu işin sorumlusunun kendileri olacağını bilmeleri gerekmektedir.

            Şurası asla unutulmamalıdır ki; Türkiye Cumhuriyeti devleti, sınırları kalemle çizilen uydurma devletçiklerden değildir. Bu devletin sınırları Türk Milletinin kanı ile çizilmiş, egemenliği de bu milletin evlatlarının canı pahasına alınmıştır. 1919 da tam anlamıyla tükendi denilen bu şanlı millet, nasıl ki Tuğrul Kuşu misali küllerinden doğmuş ise, bu gün aynı kararlılık ve azimle kendi egemenlik haklarını korumasını da bilecektir. Dünyada hiçbir bağımsız devlete dayatılamayacak yaptırımlarla devletimize adeta müstemleke memleketi muamelesi yapmaya kalkışan Amerikan hükümeti şunu bilmelidir ki; siyasi, iktisadi yada askeri hangi yaptırım yapılırsa yapılsın Türkiye Cumhuriyeti ve onun asli unsuru olan Türk milleti asla bunlara boyun eğmeyecek ve  gereken cevabı da verecektir.

Sözde demokrasi havarisi Amerika Birleşik Devletlerinin kuruluşundan bu yana 235 senedir kimlere demokrasi götürdüğü artık gün gibi aşikardır. Kızılderililer, Kübalılar, Vietnamlılar, Kamboçyalılar, Lübnanlılar,  Iraklılar gibi pek çok dünya ulusu Amerikanın kanlı elini gayet iyi bilirler. Amerika Birleşik Devletlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devletini hasımları arasında değil, dostları ve müttefikleri arasında görmesi kendi hayrına olacaktır. Çünkü Türk Milleti kendi bekası söz konusu olduğunda sadece bölgesini değil, dünyayı ateş topuna çevirmekten asla çekinmeyecektir!

Her zaman  aziz Türk milletinin ferdi olmaktan onur ve kıvanç duyan Yörük Türkmenler olarak dünya kamuoyuna açık ve net bir biçimde haykırıyoruz ki; dün olduğu gibi bu günde devletimizin yanında, her türlü görevi yapmaya hazır bir şekilde beklemekteyiz. Bizlere bu vatanı ve Türkiye Cumhuriyetini emanet eden Kızıloğuzun Kocacık Yörüklerinden olan Mareşal Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün işaret buyurduğu üzere Toroslarda Yörük Türkmen ateşleri hala canlı bir şekilde yanmakta, kıl çadırlarımızın dumanı tütmektedir. Yeryüzünde hiçbir devletin yada milletin Türkiye Cumhuriyetinin veya Türk Milletinin varlığını sorgulama hakkı yoktur. Şurası asla unutulmamalıdır ki; Türk Milleti adaleti, merhameti ve doğruluğu ile dünya milletlerine örnek ve önder olmuştur. Aziz milletimiz devletinin bekası için her türlü fedakarlığı yapmaktan geri durmayacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.

            Saygılarımızla

Yörükler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği-Antalya

Göller Yöresi Yörük Türkmen Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği-Burdur

Teke Yöresi Avşar Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği-Antalya

Kaş Yörükler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği-Antalya

Kepez Yörükler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği-Antalya

Honamlı Yörük Kültürünü Tanıtma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği-Antalya

Hayme Ana Anadolu Bacıları Yörük Türkmen Kültür ve Dayanışma Derneği-Eskişehir

TEKE YÖRÜK TÜRKMEN FEDERASYONU BAŞKANLAR KURULU