Anasayfa
19 Mart 2019 ( 31 izlenme )

Yedeklerle ordu yürümez

Profesyonel ordu Türkiye için kurulan bir tuzaktır. İtalya'nın yıkımının tek nedeni, Roma İmparatorluğu'nun çöküşünün ana nedenleri araştırıldığında bu çöküşün Gotlarının paralı asker olarak tutulduğu an başladığı görülmüştür


NAZIM ATAY

Memleketimizin gençleri karpuz gibi ortadan ikiye bölündü. Askerlik zamanı gelenler bedelliler ve zorunlu (mecburi) askerler olmak üzere ikiye ayrıldı. Türk gençleri arasında sınıfsal ve sosyolojik bir ayrım yapıldı. En kutsal vatan hizmeti parayla ödetildi ve böylece en büyük değerlerden biri olan "Mehmetçik" kavramı sulandırıldı.

Osmanlı zamanında uygulanan bedelli askerlik toplum nazarında kabul görmedi. Halkın duygu ve düşüncelerine şu türkü yansıdı, "Yemen yolu çukurdandır/ Karavana bakırdandır/Zenginimiz bedel verir/Askerimiz fakirdendir..."

Türkler Asker bir millettir. Hiçbir ülke bir diğerine benzemez. Dünyada çocuklarını davul zurna ile askere gönderen başka bir millet yoktur herhalde. Para verenin askerlik yapmaması parası olmayanın askerlik yapması gibi bir durum yaratılırsa ülkemiz bundan ziyadesiyle zarar görür. Para alacağım diye Mehmetçik geleneğinden vazgeçilemez. Bedelli Askerlik olmaz. "Askerlik yapmayan devlet hizmetinde görev alamaz." Geçmiş yıllarda olduğu gibi kural getirildiğinde sorun çözülür. Askerlik en az bir yıl olmalıdır. Asker ocağında eşitlik vardır. Zengin fakir aynı koğuşta yatar, aynı karavandan yemek yer, aynı elbiseyi giyer, aynı postalı giyer. Hep beraber spor ve eğitim yapar. Eşitsizlik cephedeki askerlerin de moralini bozar.

Türkiye'nin dış borcu 2002 yılı sonunda 130 milyar dolar civarında idi. 2018 yılında bu borç rakamı 470 milyar dolara yükselmiştir. İşte bu nedenle hükümet memleketin bütün maddi ve manevi değerlerini parayla satarak ayakta kalmaya çalışmaktadır. Tabi ki bu iktidar "Mehmetçik" ruhunu da anlayamamıştır.

PARALI ASKERLİK TUZAKTIR

Profesyonel ordu Türkiye için kurulan bir tuzaktır. İtalya'nın yıkımının tek nedeni, Roma İmparatorluğu'nun çöküşünün ana nedenleri araştırıldığında bu çöküşün Gotlarının paralı asker olarak tutulduğu an başladığı görülmüştür.

Mehmetçik sadece savaşta göğsünü siber eden asker değil, Anadolu'nun savaşma azmini, iradesini temsil eden ilahi bir ruhtur. Türkler için milli güvenlik bekanın en büyük dayanağıdır. O ruh ve heyecan olmasaydı ne Çanakkale, ne Sakarya, ne de Afyon kısacası İstiklâül Harbini kazanabilir miydik? Paralı ordular yararsız ve tehlikelidir.

Bu ruh mutlaka yaşatılmalıdır. Bu ruhu hamaset dolu söylemlerle yaşatamayız. Bu kuşkular orta vadede ayrımcılık nedeniyle çanları çalmaya başlatacaktır. Ama iktidar bildiğini okumaya devam ediyor. Yeni sistem Türk gençliğini bedel ödeyenler ve askerlik yapanlar olarak en azından gönül dünyasında bölmesi son derece sakıncalı ve tehlikelidir. Her Türk vatandaşının askerlik hak ve sorumluluğunu yerine getirmesi, ödemesi toplumu birleştirir kaynaştırır ve dayanışma duygularını da güçlendirir.

SÜRE SEÇENEKLERİ

Yeni askerlik yasası ile ilgili basında değişik haberler yayınlanıyor. MSB kaynaklarına dayandırılan haberlerde üzerinde en çok durulan askerlik sistemine ilişkin taslakta 6-9-12 olarak belirtilen süre seçeneklerinde üç ay süreli temel eğitim şartı bulunuyor. Üç aylık temel eğitimden sonra geriye kalan ayların nasıl tamamlanacağı ile ilgili farklı formüller üzerinde durulduğu öne sürülüyor. Üç aylık zorunlu temel askerlik eğitiminin ardından yükümlülerin belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılmalarının seçenekler arasında olduğu düşünülüyor.

Bu taslak bu haliyle milleti böler. Türk gençliğini bedel ödeyenler ve askerlik yapanlar olarak en azından gönül dünyasında bölmesi son derece sakıncalıdır. 1- Askerlik en az bir yıl olmalıdır. 2- Parayla askerlik olmamalıdır.

YEDEK SUBAYLIK

1- Temel askerlik eğitimi bir ay, kısa dönem altı ay, uzun dönem askerlik süresinin dokuz ay veya on iki ay olacağı düşünülüyor. Üniversite mezunlarından er olarak askerlik yapacakların sürelerinin altı ay, yedek subay veya yedek astsubay olan üniversite mezunlarının askerlik süresinin ise dokuz veya on iki ay olması planlanıyor.

2- Üniversite mezunu olmasına rağmen yedek subaylığa uygun olmayanlar isterlerse askerliklerini yedek astsubay olarak yapabilecekleri planlarında.

MİLLİ GÜVENLİĞİMİZİN DESTEĞİ

"Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil.." Fuzulinin dediği gibi bizler söylemeye anlatmaya çalışıyoruz. İktidar bildiğini okuyor, okumaya devam ediyor. Bizlerin görüş ve önerilerini hiç ama hiç nazara ve dikkate almıyor.

Askerlik harp sanatının profesyonellerce icrasıdır. Üniversite mezunu yükümlülerin mesleki kariyerlerine saygı duyarız. Ancak hiçbir deneyimi olmayanların profesyonel kadrolarda emir komuta zinciri içerisinde rütbeli olarak bulunmaları TSK içinde zafiyet yarattığı gibi astsubaylık yetersizlerin mesleği midir ki yükümlülerden yedek subaylığa uygun görülmeyenlerin TSK içinde idari, teknik ve komuta kademesinde görev yapan astsubaylar içinde istihdam edilsinler?

Reklamdan sonra devam ediyor 

Askerlik vatan görevidir. Herkesin eşit şartlarda görev yapması Anayasal bir haktır. Yedek subaylığın tekrar ihdası yedek subaylığa uygun görülmeyenlerin isterse askerliklerini yedek astsubay olarak yapabilecekleri fikri kabul edilemez.

Yeni askerlik kanunundaki düzenlemede, kısa dönemlerin yanına bir de yedek astsubaylık düzenlemesinin getirilmesi zaten öğrenim statüsü ile aşağılanan astsubaylığa yeni ve utanmazca bir aşağılamadır.

Hedeflenen asıl amaç şudur; astsubaylarının özlük haklarının, insani taleplerinin hükümet ve Genelkurmay tarafından karşılanabilir bulunması nedeniyle TSK içinde meydana gelebilecek huzursuzluk ve akabinde olabilecek ayrılmalara karşı kısa ve pratik bir tedarik sistemi oluşturmaktadır. Astsubayların bir an evvel dört yıllık lisan öğrenim ve eğitim düzeyine çıkarılmasına taban tarafından talep edilmesine rağmen MSB görmezden gelmektedir.

Çünkü uzun yıllardır uygulanan yedek subaylık TSK içinde dikiş tutmamıştır. Hiçbir taktik ve teknik katkı sağlamamıştır. Bu sınıfa yapılan masraflar asla karşılık görmemiştir. Yedek subaylık asla en ufak bir birliğe emir komuta etme başarısı gösterememiştir.

Sadece dört yıllık fakülte mezunu gençlerimizi öğrenim durumları subaylarla aynı olduğu için zorunlu olarak astsubayların üstünde bir makama oturtma zorunluluğu doğmuştur. Askerlik profesyonel bir meslektir, akademik değildir. Yedek subaylık dört yıllık üniversite mezunlarını koruyan şemsiyeden başka bir şey olmamıştır.

BUGÜN AMAÇLANAN NEDİR?

1- Ordunun omurgasını iskeletini oluşturan yüzde altmış beşlik bir teknik, lojistik, idari, bilişim ve taktik ağırlıklı ana yapıyı dışarıdan yedek astsubaylarla tanzim etme, oluşacak astsubay açığını kısa yoldan temin etmedir.

2- En önemlisi de astsubay toplumun hakkı olan dört yıllık üniversite öğrenim statüsünün önünün kapatılmasıdır.

Ses çıkarana da "Bak orada yedeğin duruyor" tehdididir. TSK üç aylık, altı aylık, dokuz aylık, on iki aylık kısa dönem ticari pazarlama, TSK üzerinden rant gelir sağlamak, yedek astsubay kaynak tedariki daha da genişleyecek astsubay sınıfı kırk yamalıklı bohçaya dönecektir. Böyle yamalarla çağdaş profesyonel ordu olmaz.

1951 yılından bu güne "DAĞ" gibi biriken sorunları çözme iradesi gösteremeden "yedek astsubaylık" diye konu atmak, cambaza bak demenin bir başka söylemidir. Kırk dokuz yıllık hizmetinizin sonunda etkili ve yetkili makamına geldiğinizde, TSK da astsubayların sorununu çözebilecek kararlığı gösterememeniz sizin de diğer MSB ve Genelkurmay başkanları gibi gün geldiğinde suya sabuna dokunmadan çekip gideceğinizi biliyoruz.

Hava Kuvvetleri demek uçak demektir, uçak demek pilot ve makinist demektir.

Deniz Kuvvetleri demek gemi demektir, gemi demek kaptan ve gemi makinisti demektir.

Kara Kuvvetlerinde tank ve makinist, silahlar ve makinistler, tekerlekli araçlar ve makinistler bunlardan biri olmadan diğeri olmaz demektir.

Uçağın kalkışından dönüşüne kadar diken üstünde bekler. Teknisyen tanklar eğitimden garaja dönünceye kadar bekler. Silah teknisyeninin kulağı toplardadır. Atış bitinceye kadar yerinde oturamaz.

GELELİM ASTSUBAYLIK NEDİR?

Bir astsubay meslek lisesi mezunu olduğundan Harp Okulu sınavına alınmaz. Ama askerliğe gönül vermiş bir Türk evladı Türk'tür. Bir öğretmenin, köylünün veya bir esnafın kardeşi veya oğludur. Bu çocuk ortalama yirmi bin kişinin girdiği sınavda ilk beş yüz içerisindedir. Aslına bakarsanız mühendislik okuyacak puanı vardır. Ama fakirdir parası yoktur. Kısa yoldan hayata atılmayı seçer, sınavı geçer, sağlık raporunu alır ve okula başlar. Akabinde toplam beş buçuk yıl çeşitli kurslara tabi tutulur ve bu kurslardan geçme notu en az yetmiş olup, bazılarında başarısız olanlar rütbelerini kaybederler. (Geç terfi ederler ) Tıp fakülteleri dışında bu kadar eğitim veren bir üniversite yoktur. Ama bu astsubay hâlâ lise mezunudur. Bu seviyeye gelebilmek için on yılını veren astsubaya alternatif mi arıyorsunuz?

Efendiler,

"Yedek astsubay yetiştirmeyi düşündüğünüz sürede memlekette kabak yetişmiyor bilesiniz" Yarın uçaklar dökülmeye başlarsa, tanklar yollarda arazide kalırsa, silah ateşlemezse, araçlar arazide kalırsa sakın sorumlu aramayın. Gidin iki saat tanzim satış kuyruğunda bekleyip kabak alın, zira elinizdeki kabak yetiştirmeyi düşündüğünüz "yedek astsubay" dan daha uzun sürede yetişiyor


Aydınlık

Bunlar da İlginizi Çekebilir