Kamuda görev yapan 500 bin işçinin 2020 yılına ait tediye (ikramiye) ödemeleri 22 Mayıs'ta (yarın) yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2061 sayılı karar ile işçiler bu tarihte 13 günlük tediyelerini hesaplarında görecek.

Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük ödeme daha yapılıyor. 26 günlük ödemeler de 13'er günlük hesaplamalarla iki taksitte yatırılıyor

Asgari ücretle çalışan bir işçi 2020 yılında 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Böylece en düşük brüt ikramiye 5 bin 101 lira 20 kuruş olacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası Ocak ayında yatırılmıştı. 22 Mayıs'ta ise ikinci taksit olarak yine 911,73 lira yatırılacak.

NASIL HESAPLANIYOR?
İşçilerin tediyeleri brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 13 günlük brüt ücretlerinde primler düşülüp vergisi belirleniyor. Kesintiler sonrası ortaya çıkan rakam işçinin hesabına yatırılıyor. Bu yıla ait ilk 13 günlük tediyeler 31 Ocak'ta hesaplara yatırılmıştı.

22 Mayıs'ta da 13 günlük tediye yatırılacak. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar oluyor. 3 bin lira brüt ücret alan bir işçiye 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde net 929 lira 38 kuruş ödenecek.

KİM, NE KADAR ALACAK?
Brüt maaş --- Brüt tediye (52 gün) --- Net tediye (52 gün) --- 2. taksit (13 gün) --- Brüt tediye (13 gün)
2.943,00 -------- 5.101,20 --------- 3.646,84 ----------- 911,71 --------- 1,275,30
3.000,00 -------- 5.200,00 --------- 3.717,52 ----------- 929,38 --------- 1.300,00
3.250,00 --------- 5.633,16 --------- 4.027,20 ----------- 1.006,80 --------- 1.408,33
3.500,00 --------- 6.066,84 --------- 4.337,24 ----------- 1.084,31 ---------- 1.516,66

NOT: Gelir vergisi yüzde 15'ten hesaplanmıştır

ASGARİ ÜCRETLİNİN İKRAMİYE HESABI
*Brüt ücret 2.943 TL

* Günlük brüt 98,10 TL

* 13 günlük brüt 1.275,30 TL

* SGK işçi primi (%14) 178,54 TL

* SGK işsizlik primi (%1) 12,75 TL

* Gelir Vergisi ( %15) 162,60 TL

* Damga vergisi 9,70 TL

* Kesinti toplamı 363,59 TL

* Net ödenecek 911,71 TL