tarafından satın alınan Belli'nin Fatih tablosu hakkındaki tartışmalar devam ediyor. 'li 'nin tablonun sahte olduğunu iddia etmesinin ardından konu bir kez daha gündeme geldi. 'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, belediye meclisinde  görevini üstlenen  konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SORUŞTURMA AÇILMALIDIR
Bellini'nin atölyesinden çıkma olduğu iddia edilen bu tabloya ödenen meblağın, tablonun sahteliği noktasında incelendikten sonra, sıkça söylendiği gibi sahte çıktığı durumda, kamu zararının oluşması sebebiyle, idari ve adli soruşturma konusu edilmesi elzemdir.

ÖDEMEYİ NEREYE YAPTINIZ?
Benim de, tıpkı Sn Kesici gibi, tablonun ne idüğü konusunda ciddi kaygılarım mevcuttur. Bir başka husus da, tablonun ödemesinin nereye yapıldığı sorusudur. Kanaatimce burada tablo bedelinin de izi sürülmelidir. Bu tabii devlet kurumlarının görevinde bir konudur.