Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 119 yeni sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan ilan duyurusunda alınacak personellerin Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya, Sivas, Trabzon ve Van şehirlerinde istihdam edileceği bildirildi.

'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için gerekli şartlar açıklandı.

İşte başvuru için genel şartlar:
1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın