Güneş Erkul yazdı

İstanbul ve Ankara illerinden birisine Atatürk adının verilmesi için meclise bir kanun önergesi veriliyor. Teklifte; ya İstanbul’a Atatürk adı verilecekti ya da Ankara’ya. Atatürk, öneriyi vereni hemen çağırıyor ve şunları söylüyor:

“Bir ismin dillerde kalması için şehrin temellerine sığınmasına gerek yoktur. Bakın bu şehrin ismi İstanbul ama Fatih Sultan Mehmet’i hemen hatırlıyoruz. Eğer ben bir şey yapabildiysem bunu binaların tepelerine, şehrin temellerine ismimi yazarak değil milletimin kalbine yazarak anılmak isterim” diyecek, hiçbir yere adının verilmesini kabul etmeyecektir.1

1 Niyazi Ahmet Banoğlu, Nükte ve Fıkralarla Atatürk, Garanti Matbaası, İstanbul 1967, s. 101

Türkiye'de en fazla Atatürk heykeli onun zamanında yapıldı, mekanlara, eserlere, kurum kuruluş, kent ve meydanlara en fazla 'Atatürk' ismi onun tarafından verildi, kim mi: Kenan Evren. Ancak Atatürk diye diye Atatürk Devrimi ve ilkelerine en büyük darbeyi de Kenan Evren vurdu. Kıssadan hisse: en fazla Atatürk sömürüsü yapanlar en büyük Atatürk düşmanı olabilir. Bugün her kim ki dilinden Atatürk düşmüyor ancak icraatları emperyalistlere hizmet ediyor o en büyük Atatürk düşmanıdır, her kim ki adını sabah akşam anmasa bile emperyalizme karşı mücadele veriyor Atatürk'ün yolunda olan odur!
Önemli olan Atatürk'ün yaptıklarını anlamak, onun yolunda emperyalizme karşı savaşmak, mazlum doğu milletleri için de batı emperyalizmine karşı savaşmak, onun yaptıklarının üzerine koymaktır, Gençliğe Hitabe'de verdiği birinci vazifeyi yerine getirmek: İstiklal ve Cumhuriyeti muhafaza ve müdafaa etmektir.
Türk kültürünü çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmaktır.
Gençliğe Hitabe koşulları oluşursa yurdumuzu tehdit eden emperyalistlere karşı yabancılardan medet ummak, uzlaşma aramak yerine, muhtaç olduğu kudreti kendi milletinde bulmaktır.

Atatürk doğum günü sorulduğunda 19 Mayıs yanıtını vermiştir, zira Türk'ün yeniden doğuş günüdür 19 Mayıs, Ergenekon'dan çıkış günüdür!