Azerbaycan askerleri Bakü sokaklarında... “Herşey vatan içün !” Lütfen videonun sonuna dikkat... Şüphesiz “Bozkurt” Türklüğün en önemli sembolü...