“Başlarında Taliban var, başlarında şu var... Sen nasıl başkanını seçebiliyorsun, o da seçer bir gün. Senin orayı burayı değiştirmeye ne hakkın var?”
Yıl: 2001

Aydınlıkçıların önderlerinden Hasan Yalçın