29 Mayıs 1919’da, bundan tam 101 sene önce, Ayvalık’a Yunan ordusunun ihracı başladı. İşte o anda, Türk’ün gören gözü, duyan kulağı, uyanık vicdanı, 172. Alay Kumandanı Yarbay Ali Bey, Ali Çetinkaya, kendi yurdunda tutsak yaşamamak, vatan ve onurunu korumak ve kurtarmak için silaha sarıldı. O büyük asker, O Millî kahraman Trablusgarp çöllerinde, Makedonya dağlarında vatan savunması esnasında, şunu; çok iyi öğrenmişti. Yaşadığı toprakları böyle zamanlarda terkedenler, yalnız bir şeyden emin olabilirler ki o da dünyanın hiç bir yerinde, hür ve bağımsız yaşama hakkını hiçbir zaman koruyamazlar. İşte, Ali Bey’in işgale karşı koyusu, İlk kurşunu atışı, harp yorgunu bu büyük milletin, vicdanına ve namusuna sahip çıkmak demekti. Sadrazam Damat Ferit’in; Dünya ile uğraşılır mı? Dünya ile baş edilir mi? dediği o dönemde, adeta bir delinin kahkahası gibi, tüyler ürperten ilk kurşun direnişi, teslimiyetçilere iyi bir ders olmuş. Millî Mücadele ateşinin yakılmasında, unutulmaz bir rol oynamıştır. Bundan sonra artık düşmana saltanat ordusuyla değil, Türk milletinin, millî teşekkülleri tarafından fiili direniş başlatılmıştır. Bölgede, diğer cepheler oluşmuş ve direniş fikrî dalga dalga Ayvalık’tan çevreye yayılmıştır. Bu vesileyle, bu kutlu günün yıldönümünde, bize İstiklâl ve hayat bahşeden Ayvalıklı kahramanlarımız Seyit Beyleri, Haydar Niyazi, Cavit,Ali Beyleri, İnce Efe, Kır Ağaları ve diğer adsız kahramanları burada minnet ve şükranla anıyoruz ve bilhassa Ayvalık şehrinde bir çok yerde adı ve aziz hatırası yaşatılan, millî kahraman, cumhuriyetin müdafii ve yeni Türkiye’nin mimarlarından Yarbay Ali Bey’in, Ali Çetinkaya’nın aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyoruz. Sevgili Ayvalıklılar, yeni, modern Türkiye’nin aydınlık yüzlü gençleri; bir daha o kötü, uğursuz günlerin geri gelmemesi, o günleri yaşamamak için, Atatürk’ümüzün ifade ettikleri gibi daha çok çalışacağız, daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bu millet, millî birlik ve beraberlik içerisinde, her güçlüğü yenmesini bilmiştir. Sizlerin sayesinde Türkün büyük millet olduğunu, bütün dünya bir kere daha tanıyacaktır.