ve  menşeli "temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları"na yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının, "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ, Olimpia Oto Camları Sanayi ve Ticaret AŞ ve Dora Otomotiv Cam Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından gerçekleştirilen ve yerli üreticiler tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin ve İsrail menşeli "temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.