Emperyalizm mahv ve nabut olacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Doğudan Şimdi Doğacak Olan Güneşe Bakınız

Mustafa Kemal, esir milletlerin kurtuluşlarını daima arka çıkmıştır. Ona göre hiçbir memleket bir yabancı devletin ne sömürgesi, ne de yarı sömürgesi olmalıydı. Yakın zamanlarda Türkiye’ye gelen bir Mısır elçisi diyor ki:

“1933 Mart’ında Mustafa Kemal’in Mısır elçiliğine gelişini hatırlıyorum. Sabah oluyordu. Şafak sökmek üzereydi. Neşe içinde olan Mustafa Kemal Paşa:

‘Doğudan şimdi doğacak olan güneşe bakınız’ dedi. Ufukta ilk günün ışıkları belirmişti:

‘Şimdi günün ağardığını nasıl görüyorsam, uzaktan, bütün doğu milletlerinin uyanışlarını öyle görüyorum’ dedi. Bağımsızlık ve hürriyetlerine kavuşacak daha pek çok kardeş milletler vardır. Bu milletler bütün güçlüklere, bütün engellere rağmen, her şeyi yenecekler ve kendilerini bekleyen güzel geleceğe kavuşacaklardır. Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünde yok olacak ve yerlerine, milletlerarası hiçbir renk, din, ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı gelecektir.

Biraz durdu, şu sözleri ilave etti:

‘Size bu sözleri söyleyen Cumhurbaşkanı değil, Türk milletin sadece bir ferdi olarak Mustafa Kemal’dir’ dedi.”1

1 Falih Rıfkı Atay, Babamız Atatürk, 2. Baskı, İstanbul 1966, s.134–135.