Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a çıktığı gün, 5-6 saatte bir sıcak banyo almak suretiyle rahat edebilecek kadar böbreklerinden rahatsızdı.
Atatürk ve arkadaşları Kavak’tan ayrıldıktan sonra, Havza’nın Karageçmiş köyüne kadar yaya yürümüşler ve O’nun emriyle “Dağbaşını Duman Almış” marşını söylemişlerdir.
Bu marş, ilk kez o gün söylenmiş, ondan sonra da Mustafa Kemal’in dilinden düşürmediği bir marş olmuştur.
Marşın aslı, “Tralâl lâ diyen üç kız” isimli bir İsveç şarkısıdır.
Selim Sırrı Tarcan, beden eğitimi öğrenimi yaptığı İsveç’ten dönerken bestesini de getirmiştir.
Besteyi, viyolonist Zeki Bey Türkçeleştirmiştir.
Marşın güftesini Ali Ulvi Elöve yazmıştır.
Gençlik Marşı
Dağ başını duman almış,
Gümüş dere durmaz akar.
Güneş ufuktan şimdi doğar,
Yürüyelim arkadaşlar.
Sesimizi yer, gök, su dinlesin;
Sert adımlarla her yer inlesin.
Bu gök, deniz nerede var,
Nerede bu dağlar, taşlar.
Bu ağaçlar, güzel kuşlar,
Yürüyelim arkadaşlar.
Sesimizi yer, gök, su dinlesin;
Sert adımlarla her yer inlesin.
Her geceyi güneş boğar,
Ülkemizin günü doğar.
Yol uzun da olsa ne var,
Yürüyelim arkadaşlar.
Sesimizi yer, gök, su dinlesin;
Sert adımlarla her yer inlesin.
Ali Ulvi ELÖVE
Kaynak: Atatürk, Hayatı, Vecizeleri, İnkılâpları, İlkeleri, Kronolojisi
Nur ARDAKOÇ