Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Doç. Dr. Cihat Yaycı, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütünün (FETÖ) yalnızca TSK’da yapılandığını düşünmenin hatalı ve tehliketli olacağını belirterek, “FETÖ, onlarca yıl ÖSYM’nin düzenlediği tüm sınavları çalmış ve çaldığı soruları militanlarına dağıtarak onları tüm devlet kurumları ve üniversitelerine sızdırmış bir casusluk örgütüdür!” dedi.

Yaycı, “FETÖ’nün son 20 yıl içinde çaldığı soruları, o soruları alarak kurumlara sızmış ya da meslek sahibi edilmiş militanları açığa çıkartmadan FETÖ’yü bitirmek imkansızdır! FETÖ’nün ihanet ve casusluk ağı sınav sorularının çalınması temeline dayanmaktadır. Bu örgüt sızmak isteği kurumlara ve meslek gruplarına yönelik sınav sorularnı çalarak ve o soruları verdiği militanlarını ilgili kurum ve mesleklere yerleştirerek yapılanmıştır. Bu mantık ve pratikle hareket eden bir örgütü ancak çalınan sınavları ve çalıntı sorularla memur, asker ya da herhangi bir meslek sahibi olan militanları ortaya çıkartarak çözebilirsiniz!” ifadelerini kullandı.

FETÖ’NÜN TAKTİĞİNE ‘DENİZCİLİK’ ÖRNEĞİ

FETÖ’nün ÖSYM’ye sızarak tıpkı bir devletin boğazları kontrol altında tutması gibi eğitim kadrolarını kontrol altında tuttuklarına dikkat çeken Yaycı, FETÖ’nün sınav yolsuzluğunu temel bir strateji haline getirdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Denizcilikte bir denizi kontrol etmek istiyorsanız, önemli olan o denize ulaşımı sağlayan boğazı ele geçirmektir. Boğazı ele geçirirseniz kontrol artık sizdedir. Kimin geçip geçmeyeceğine siz karar verirsiniz. İşte örgüt ÖSYM’ye sızarak eğitim ve kadro denizinin kontrolünü eline geçirmiştir. Bugün bu yapılanmayı kurutabilmek, devletimizin ve milletimizin içinden çıkartabilmek için örgütün sınav hırsızlığı ve soru çalarak kadrolaşması tüm boyutlarıyla ortaya dökülmelidir! Sınav yolsuzluğunu temel bir strateji haline getiren FETÖ ve onun kripto damarı her kurum için ciddi bir tehdit olmaya devam etmektedir.”

FETÖ’nün faaliyet süresi ve çaldığı sınav sayısını ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çeken Doç. Dr. Cihat Yaycı, örgütün Türkiye düşmanı tüm odaklarlarla yakın ilişkili olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

“Bu ihanet şebekesinin faaliyet süresi ve çaldığı sınav sayısı ciddi boyuttadır. Bu yolla devlete, kurumlara ve mesleklere sızanların sayısı da çok büyük bir sayıya tekabül etmektedir. Örgüt sınav çalma stratejisi üzerinden hem devlet içinde hem orduda hem de kamuda ciddi bir kripto yapılanma inşa etmiştir. Örgütün sızma ve ele geçirme stratejisini sadece TSK ve devlet kurumları üzerinden okumak oldukça yanlıştır. FETÖ, uzun vadeli planları olan, kökeni çok uzun bir geçmişe dayanan ve Türkiye düşmanı tüm odaklarla haşır neşir olmuş bir casusluk şebekesidir. Bu ihanet odağının militanları da her üniversiteye, hastaneye, yurda, devlet dairesine ve tüm öncü kurumlara sızmış ya da sızmaya çalışmıştır. Bu gerçekler ortaya çıkarılmadan ve bunlara karşı hakkaniyetli bir mücadele yürütülmeden bu örgütü bitirmek mümkün değildir!”

'AKADEMİSYENLERİ DESTEKLEMEK İÇİN SÖZDE BİLİMSEL DERGİLER KURDULAR'

Yaycı, devamında şunları söyledi:

“FETÖ’nün eğitim sistemini ve akademiyi nasıl ele geçirdiğine dair ciddi ve çarpıcı kanıtlarda bulunmaktadır. FETÖ yapılanmasının 20 yıllık sınav ve soru çalma geçmişi sadece sızmadan ibaret değildir! FETÖ, üniversiteleri ele geçirebilmek için “makale ve tez ekipleri” kurmuş, FETÖ’cü akademisyenleri desteklemek için sözde bilimsel dergiler kurarak akademiyi ve üniversiteleri ele geçirmek için de kurumsallaştılar. Örgüt kurduğu paravan dergiler sayesinde militanlarına burada makaleler ve tezler yayınlattı ve bu paravan dergiler sayesinde bilimsel yayınlarda makale yayınlama koşulunu aşan FETÖ’cü kadrolar kolayca doçent ve profesör yapılarak akademiye, üniversitelere ve kurumlara sızdırıldılar. Bu şekilde unvan, makam ve görevler edinen şahıslar hala ülkemizdeki üniversitelerde görev yapıyor, ders veriyorlar hatta kendine atıf yapma yöntemi ile etki değeri yüksek dergiler çıkartarak akademideki kripto kadroların yükselmesine ve örgütlenmeye de devam ediyorlar.” 

‘ALES VE YÖK DİL SINAVLARINI DA ÇALDILAR’

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Doç. Dr. Cihat Yaycı, FETÖ’nün ALES ve YÖK dil sınavlarını da çaldığını belirterek, “Diğer yandan FETÖ yapılanması, İngiltere gibi ülkelerde hakemli dergiler çıkartarak militanlarının sözde bilimsel yayınlarını bu paravan dergide yayınlayarak ilgili tez ve makalelere yalan bir uluslararası kimlik oluşturduğunu belirten Cihat Yaycı, “Tüm bu sürecin temeli ise Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı ve dil sınavlarının çalınmasına dayanmaktadır. ALES ve YÖK dil sınavlarını çalan FETÖ, militanlarına sınav sorularını vererek onları araştırma görevlisi, öğretim görevlisi gibi makamlara getirmiştir. Ülkemizin bekası için bu kadroların araştırılması ve açığa çıkartılması elzemdir. Bu kişilerin tespiti ve araştırılması oldukça basit bir metoda dayanmaktadır; Kişinin yabancı dil sınav notları arasındaki farklar, geçmişe yönelik aldığı puanlar gibi genelden özele doğru yapılacak karşılaştırmalar sayesinde kripto yapılanmanın ve sınav hırsızlığının tüm boyutları açığa çıkartılabilir. Diğer yandan bu kripto unsurların jüri üyeleri, tez danışmanları ve yayın yaptıkları dergileri sorgulayarak da geniş bir önlem oluşturmak mümkündür.” dedi.

Yaycı devamında şunları kaydetti:

“Örneğin; ÖSYM sınavları başta olmak üzere devlete ya da bürokrasiye yönelik personel alımı sınavlarına uygulanırsa; örgütle bağlantılı olduğuna dair şüphe duyulan kişilerin gerçek yüzleri ortaya çıkacaktır. Bu sistemin analiziyle örgütün en mahrem kadrolarına ulaşmanın mümkün olduğunu Deniz Kuvvetlerindeki tecrübelerimizde de görmüş ve kanıtlamıştık. FETÖ’nün her yere sızmak amacıyla hareket eden, bunun için her yolu ve her şeyi mübah gören bir casusluk örgütü olduğu iyi anlamalıyız. FETÖ 20 yılda düzenlenen sınavları çalarak sadece devlet, ordu ya da bürokraside değil hayatın her alanında güçlü ve ciddi boyutta bir kripto yapılanma kurdu. Bu nedenle bu örgüt her kurumda sınav usulsüzlükleri ve yolsuzlukları yapmış olabilir. FETÖ’nün kripto yapılanması ancak sınav hırsızlığının tüm boyutlarıyla açığa çıkartılması ve her anlamda peşinden gidilmesiyle yok edilebilir. FETÖ ve onun sınav stratejisiyle mücadeleyi sadece Polis, istihbarat ya da savcıya indirgememek gerekir.” 

‘BUNLAR ORTAYA ÇIKARILMADAN FETÖ BİTMEZ’

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Müstafi Doç. Dr. Cihat Yaycı,Cihat Yaycı Paşa, tarihi uyarılar içeren sözlerini şöyle tamamladı:

“Unutulmamalıdır ki; Bylock ve ankesörlü telefonlardan elde edilen kanıtla örgütün sadece %5’i çözebiliriz.Tüm özel ve kamusal alanda kripto yapılanmalar inşa etmiş FETÖ, ülkemizin bekasını en ciddi şekilde tehdit eden ve bu toprakların her bir karışından sökülüp atılması elzem olan bir ihanet şebekesidir. FETÖ’nün uluslararası şer odaklarıyla geliştirdiği Türkiye karşıtı operasyon ve faaliyetlerin, yurtiçindeki militanları Türk Milleti için büyük bir tehlikedir. 15 Temmuz gecesi kripto yapılanmaların ve kişilerin neler yaptığını, nelere kalkıştığını acı bir şekilde gördük. FETÖ’nün sınav hırsızlığı ve çalınan sorularla hayatın her alanına sızan kripto damarı ortaya çıkartılmadan, FETÖ tehlikesinin bitmesi mümkün değildir! Bunlar ortaya çıkarılmadan bu örgüt asla bitmez…”