1- Türkiye genelinde ortalamanın üzerinde eğitimlidirler
2- Siyasi parti olarak CHP de, sivil toplum örgütü olarak da Atatürkçü Düşünce Derneğinde örgütlenmişlerdir.
3- Sanata, kitaba, sinemaya, müziğe, konser ve tiyatroya, düşkün gibi görünseler de pek gitmezler, okumazlar
4- Çok okudukları söylenemez. Okuyanlar da sadece bilgi depolamak, sırası gelince bilgiçlik taslamak amacı ile okurlar. Okuyarak edindiği bilgileri bilince, daha da sonra eyleme dönüştüremezler.
5- Osmanlı Tarihini ilk ve orta eğitim seviyesinde, Kurtuluş savaşı tarihimizi, bağımsız kaynaklardan, ciddiyetle okumamışlardır. Özellikle 19 mayıs 1919 ile 10 Kasım 1938 sürecinde yaşanmış olayları, sağlam kaynaklardan öğrenememişler, bilinçlenmemişler ve gerekli dersleri çıkaramamışlardır. Bildikleri genellikle kulaktan dolmadır. Yarım yamalak bildiklerini de bir böbürlenme aracı olarak kullanırlar.
6- Atatürk’ün Nutkunu okumamışlardır.
7- Sık sık Atatürk ilke ve inkılaplarından söz ederler.
8- “İnkılap” yerine öz Türkçe olan “devrim” demekten, Atatürkçülük yerine Kemalizm demekten bile korkup, çekinirler. Bu ilke ve devrimlerin içeriği hakkında doğru dürüst üç cümle kuramazlar. Atatürk ilke ve inkılaplarından, tek anladıkları, laiklik ilkesidir.
9- İlkelerin değil, kişilerin arkasından giderler.
10- Eleştiri hele hele öz eleştiri kültüründen yoksundurlar
11- Hem ulusalcı olduklarını söyleyip, hem de Türklüğe, Türkçeye Atatürk’e Bayrağa, Millete ve Milliyetçiliğe sahip çıkmazlar.
12- Amerika ve Avrupa’yı pek severler. Gözlerinde çok büyütürler. Çocuklarını eğitim amacı ile ABD ya da Avrupa’ya göndermiş olanlar bundan büyük gurur duyarlar.
13- Görevlerini büyük alayişle yaparlar, üretici değil, tüketicidirler.
İKRAMİ ÖZTURAN---ÇUVALDIZ--- Adlı kitabından yararlanılmıştır.