Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri içeren ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanunla, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak.
Peşin daha avantajlı
 
Yasanın detaylarına bakıldığında araç sahiplerini ilgilendiren çok önemli bir düzenlemenin yer aldığı görülüyor. Bu detay datrafik cezası ile köprü ve otoyol kaçak geçiş gibi idari para cezalarıyla ilgili. Normalde yasaya göre vergi ve prim borçlarının faiz ve cezası silindikten sonra enflasyona göre güncelleme yapılarak anaparaya ekleniyor. Peşin ödemede enflasyon farkının yüzde 90’ı siliyor. Yani anaparadan herhangi bir indirim yapılmıyor.
 
Kaçak geçişler dahil
 
Ancak, korona cezaları hariç trafik ve kaçak geçiş gibi idari para cezalarında istisnai bir durum söz konusu. Ödenmediği için katlanan veya geç bildirim yapıldığı için yeni fark edilen trafik cezalarını yapılandırmak için başvuru yapanlar, peşin ödemeyi seçerse ceza asıllarında da yüzde 25 indirim yapılacak. Bir başka ifadeyle yıllanmış trafik borçları için ceza kesildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödeniyormuş gibi işlem yapılacak.
 
İlk taksitle kapanırsa
 
31 Aralık’a kadar başvuru yaptıktan sonra ilk taksit süresi olan ocak sonuna kadar trafik ve kaçak geçiş cezalarını peşin ödeyen yüzde 25’lik anapara indirimini alacak. Bunun yanında taksiti seçip, ilk taksiti ocak ayında ödeyen, kalan borcun tamamını ikinci taksit süresinde ödeyene de anapara üzerinden yüzde 12.5 indirim yapılacak. Böylece her ay sonunda gecikmeye girdiği için yüzde 5 oranında faiz eklenen trafik cezalarından daha az bir ödemeyle kurtulmak mümkün olacak.
 
Kaçak geçiş hesabı
 
Köprü ve otoyollarda geçiş ücretini ödemeyen araç sahiplerine, girişçıkış yaptığı mesafeye ait ücretin 4 katı idari para cezası veriliyor. Eğer bu geçiş ücreti 15 gün içinde ödenirse ceza uygulanmıyor. Geçiş ihlali cezası bulunanlar, yapılandırmayla hem bu 4 katlık cezadan kurtulacak hem de ödeyeceği ceza anapara üzerinden indirim alacak. Peşin ödemede enflasyon farkının yüzde 90’ı da silinecek.
 
Ceza aslı ne kadar oluyor?
 
 
Başka hangi destekler var?
 
Vadesi 31 Aralık 2014’ten önce olan aslı 100 lira ve altındaki borçlar silinecek.
Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamı silinecek. Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’si silinecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borcu faizi silinecek, enflasyon oranında güncelleme yapılacak. Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları silinecek. Enflasyona göre güncelleme yapılacak. Peşin ödemelerde enflasyon farkının yüzde 90’ı silinecek.
 
Vergi ve primdeki kolaylıklar
 
Yapılandırmayla vergi ve SGK primlerini peşin ya da taksitle ödeyenlere sağlanacak kolaylığın dışında, daha sonra yapılacak düzenli ödemelerde de yüzde 5’lik indirim imkanı sunulacak. Bu imkanı değerlendirenler bundan sonraki süreçte yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirdiklerinde vergi indiriminden yararlanmaya başlayacaklar.
 
Sosyal güvenlik primlerini süresinde ödeyen ve prim borcu bulunmayanlardan alınan işveren payında ise 5 puan indirim yapılıyor. Asgari ücretli işçi için ödenen işveren primi 456 liraya düşüyor. Asgari ücretli işçi çalıştıranlar işçi başına ayda 147 lira daha az prim ödüyor. Bağkur’lu da 5 puan indirimden yararlanarak asgari ücret üzerinden 1.015 yerine 868 lira ödüyor. (Posta)