Geçtiğimiz Eylül ayında toplanan 'HukukUlaşım ve TrafikAltyapıMesken ve Emlakİmar ve Bayındırlık Müşterek Komisyonu'nun, İBB, Ulaştırma Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan Kanal İstanbul protokolüne CHP'li üyelerinin tamamının 'evet' dediği bildirildi.

İlgili raporun Komisyon Görüşü kısmında, 'komisyonlarımızca uygun görülmüştür' ifadelerine yer verilirken, İBB'nin Kanal İstanbul ile ilgili yükümlülükleri de maddeler haline sıralandı.

CHP'Lİ ÜYELERİNİN TAMAMININ İMZASI VAR
İBB'nin HukukUlaşım ve Trafik Altapı, Mesken ve Emlakİmar ve Bayındırlık Müşterek Komisyonu'nun CHP'li üyelerinin tamamı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan Kanal İstanbul Protokolü'ne 'uygunluk' imzası atıyor.

KANAL İSTANBUL'A 'OLUR' VERMİŞLER
CHP İBB Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı başta olmak üzere, Taner Kazanoğlu, Erhan Aslaner, Yunus Can, Önder Polatoğlu, Musa Keleş'in CHP adına komisyon raporunda imzası bulunuyor.

Raporun, 'Komisyon Görüşü' kısmında, "Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup, teklif konusu ekli işbirliği protokolünün imzalanması ve uygulanması hususu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 18/g ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. Maddesi uyarınca komisyonlarımızca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur" ifadelerine yer veriliyor.

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ BİLE ONAYLAMIŞLAR
Kanal İstanbul protokolünden çekildiğini açıklayan İmamoğlu'nun aksine CHP'li üyeler İBB'nin yükümlülüklerini de onaylıyor.

Buna göre; 'Proje alanı içerisinde kalan İBB ve İSKİ'ye ait taşınmazların, Kanal Projesi için tahsis edilmesi', 'Sazlıdere Barajı'nın içme suyu rezervinden çıkartılmasına ve sınır revizyonuna yönelik ihtiyaç duyulan işlemlerin yapılması', 'Proje alanına her ölçekte plan ve imar planlarının 18 ay içinde etaplar halinde ÇSB onayına sunulması', 'Proje alanında ilgili kurum ve kuruluşlarına ait kanal kesen mevcut alt yapı ve ulaşım sistemlerinin deplasesini yapılması', 'Proje alanında ilgili kurum ve kuruluşlarına ait planlanan altyapı ve ulaşım sistemlerinin yapılmasının sağlanması' bizzat CHP'li üyelerce taahhüt ediliyor.