'li  Beldiyesi, Sözcü Yazarı 'in Bodrum Bitez'deki sında yapılan keşfin sonuçlarını bir açıklama ile kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada, Özdil'in villası 142 metrekare ofis olarak ruhsatlıyken kaçak olarak 310 metrekareye çıkarıldığı kaydedildi. Açıklamaya göre, İskan alındıktan sonra da kaçak yapılmaya devam edildi.

Açıklamada yasadışı inşaat faaliyetleri tek tek anlatıldı.

Açıkalama şöyle:
Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, son günlerde kamuoyu gündemine gelen Bitez Mahallesi 349 ada 4 parsel üzerindeki yapı ile ilgili gerekli incelemeleri tamamlamıştır...
...Parselin yapılaşması hakkında:
* İlk ruhsat 12.02.2008 tarih ve 2008/16 sayılı yapı ruhsatı ile düzenlenmiştir. (2 bağımsız bölümden oluşan tek kat (120,00 m2) İşyeri'dir.)
* Sonrasında bu yapı ruhsatına göre herhangi bir inşaat faaliyetine başlanılmamış ve iki yılda bir (süre uzatımı amacıyla) yenileme ruhsatları düzenlenmiştir.
* Daha sonrasında 20.12.2016 tarih ve 2016/746 sayılı tadilat ruhsatı düzenlenmiştir. (Bu ruhsat da 2 bağımsız bölümden oluşan tek kat (142,50 m2) İşyeri'dir.
* Söz konusu yapı için (işyeri olarak) 10.08.2017 tarih ve 2017/383 sayılı yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
Yapının mevcut durumu hakkında:
* Yapıda onaylı yapı ruhsatı eki mimari proje dışında; -müştemilat (18,00 m2)
-jeneratör odası (13,50 m2),
-bahçe deposu (9,50 m2),
-zemin terası altında ilave oda(81,00 m2) bulunmaktadır.
* Ayrıca teras üst örtü/pergola projedeki gösteriminden (ahşap mertekler) farklı olarak çelik konstrüksiyon üzeri ahşap kaplama (üzeri kiremit) şeklinde imal edilmiştir ve projeden farklı olarak binanın sağ ve sol cephesinde büyütülmüştür. (iskan sonrası)

* Bu düzenlemeleri kapsayan 11.09.2018 tarih ve JJH1BT5K belge numaralı Yapı Kayıt Belgesi bulunmaktadır.
* Yapı Kayıt Belgesi "Konut-1 bağımsız bölüm-310,00 m2" olarak düzenlenmiştir.
* Tapu kaydında taşınmazın niteliği; "2 Katlı Betonarme Konut ve Arsası" olarak belirtilmektedir.
*Yapı Kayıt Belgesine ilişkin değerlendirme Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (İl Müdürlüğü) tarafından yürütülecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.