"Hiçbir araştırma yapmadan,
bir tek kitabın kapağını açmadan,
bir belgeyi bile okumadan, olayın yaşayan tanıklarını bulmadan, üç beş tümcenin belini bükerek, kuşkulu varsayımları kanıtlı gerçekler gibi kabul edip bu karmaşık olayı yorumlamaya kalkışmak, ‘bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak’hastalığının basın yoluyla yayılan tehlikeli belirtileridir."
Uğur Mumcu (Cumhuriyet 14 Temmuz 1992)