Çiftçiler, gıdanın öneminin arttığı şu günlerde, yeterli destek ve planlama yapılması durumunda, bulunduğumuz coğrafyanın gıda ambarı olabileceğimizi belirtiyor. Beklentileri, bir an evvel tarım sektörüne özel bir ekonomik paket açıklanması...

Kovid19 sürecinde üretimin önemini daha çok anladık... Cumhuriyet'in yarattığı sağlam temellerle, yeterli desteklenmediği halde bile üretimi aksatmayan fedakar çiftçiler, 1984'den bu yana kutlanan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde ülkemizin tarımsal potansiyelinin harekete geçirilmesini istiyor. Özel ekonomi paketi talep eden çiftçiler, gıda zincirinin ilk halkası olan tarladaki üretimin güvence altına alınması gerektiğini söylüyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Koronavirüsle mücadelenin kahramanlarından biri de Türk çiftçisidir. Bir alkışı da emektar çiftçimiz hak ediyor” dedi.

'COĞRAFYANIN GIDA AMBARI OLABİLİRİZ'

Çiftçilerin, tüm zorluklara göğüs gererek, tarlasında, bağında, bahçesinde, ahırında, ağılında üretmeye devam ettiğini belirten Bayraktar, bu gayretin karşılıksız kalmaması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin tarım potansiyeli açısından en şanslı ülkeler arasında bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, “İçinde bulunduğumuz süreç gösterdi ki her zaman önemini koruyan tarım sektörü daha da önem kazanacak. Üreticilerimizi daha fazla destekler, sektörün yapısal sorunlarını çözersek tüm ülkelerin zarara uğradığı bu süreçte durumu fırsata çevirebilir, içinde bulunduğumuz coğrafyanın gıda ambarı olabiliriz.”

'YETERLİ HAREKETE GEÇELİM'

Bayraktar, hedefleri şöyle anlattı:

“Tüketicisine bol ve makul fiyatlarla ürün sunan, başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere çevre ülkelerin gıda açığını kapatan bir tarım sektörü oluşturulmasını hedefliyoruz. Bunun için üreticiyi merkez almış, istikrarlı, sorun çözen, geleceği planlayan politikalara ihtiyacımız vardır. Ülkemizin içinde bulunduğu bölgenin yıldızı olacağına yürekten inanıyoruz. Yeter ki ülkemizin tarımdaki potansiyeli harekete geçirilsin.”

İTHALAT BAĞIMLILARI KAYBEDİYOR

Bayraktar, koronavirüs salgınıyla birlikte tarımsal üretiminin ve tarımda kendine yeter ülke olmanın öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek, şöyle konuştu:

“Tarım demek gıda güvencesi demektir. Gıda güvencemizi sağlamak için çiftçilerimizi desteklemek zorundayız. Tarlada kalmak, üretmek, insanlarımızı doyurmak istiyoruz. Arz açığı olan temel ürünlerde kendine yeterlilik derecemizi en üst seviyeye çıkarmalıyız.”

Kendi kendine yeten ülkelerin, zor dönemleri daha başarılı bir şekilde atlattığına işaret eden Bayraktar, “İthalata bağımlı ülkeler bu süreçte yara alıyor. Gıda milliyetçiliği kavramının önem kazandığı bu dönemde ülkeler, uyguladıkları korumacılık tedbirleri kapsamında ihracata kısıtlamalar getiriyor. Bu şartlarda ithalat yapılsa bile ürünün çok daha pahalıya geleceği bir gerçektir. Bu süreçte tarım sektörünün ve üretimde kendi kendine yeten ülke olmanın ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmıştır. Arz açığı veren ürünlerin üretiminin artırılması için iyi bir üretim planlaması yapılmalı, üretimin artırılmasına yönelik destek politikaları belirlenmeli, verim artışı sağlanmalıdır. Bunun için de özellikle sulama yatırımları tamamlanmalı, 1 milyon 850 bin hektar arazi sulamaya açılmalıdır.”

KAYGILARA RAĞMEN ÜRETİYORLAR

Bayraktar, çiftçilerin diğer kesimlerin üçte biri oranında bir gelir elde ettiğini, bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtti. Üretimin artarak devam etmesi için çiftçilerin yeterli gelir elde etmesinin önemine işaret eden Bayraktar, “Bunu sağlamak için sektörün başlıca sorunlarının çözüme kavuşturulması gerekmektedir” diye konuştu. Bayraktar şöyle devam etti:

Kovid19 nedeniyle 40 milyon turistin bu yıl belki de gelemeyecek olmasının doğuracağı muhtemel talep daralması üreticilerimizi kaygılandırmakta, tedirginliğe yol açmaktadır. Çiftçilerimiz tüm kaygılara rağmen üretime devam ederken, ürününü hasat edemeyeceği ve satamayacağı gibi endişeler yaşamaktadır. Bu endişelerin giderilmesi için, gıda zincirinin ilk halkası olan tarladaki üretimin güvence altına alınması gerekmektedir. Beklentimiz, bir an evvel tarım sektörüne özel bir ekonomik paket açıklanmasıdır.

ÇÖZÜMÜN YOL HARİTASI 

  • Gübre, mazot, elektrik, ilaç, yem gibi girdiler ile sulama ücretleri makul seviyelere çekilmeli.
  • Çiftçilerin sulama birlikleri ve elektrik şirketlerine olan borçları nedeniyle tarımsal desteklere konulan blokeler kaldırılmalıdır.
  • Çiftçilerin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçları ile elektrik, sulama, BAĞKUR primleri gibi borçlarının faizsiz olarak uzun vadeli yapılandırılmalıdır.
  • Destek miktarları girdi fiyatlarında yaşanan artışlar göz önünde bulundurularak arttırılmalıdır. Çiftçilerimize ek destek verilmelidir. Küçük aile işletmeleri ve genç çiftçilere özel olarak desteklenmelidir. 2019 yılı destekleri biran evvel ödenmeli 2020 destekleri avans olarak verilmelidir.
  • Et ve süt fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önleyecek tedbirler alınmalı, sektör desteklenmelidir. Gerektiğinde Et ve Süt Kurumu müdahale etmelidir.
  • Üreticilerimiz ürününü düşük fiyatla satarken tüketici pahalıya almaktadır. Bu spekülatif hareketlerin denetimlerle kontrol altına alınması gerekmektedir.
  • Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarında da tarladan sofraya kadar uzanan zincirde aksama yaşanmaması için önlemler alınmalıdır.

‘CUMHURİYET’İN SAĞLAMLIĞIYLA ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, Türkiye'nin, üretimi aksatmadan sürdüren çiftçiler sayesinde tarımsal ürünlerde yeterlilik düzeyi açısından birçok ülkeye göre daha şanslı durumda olduğunu bildirdi.

Kovid19 ile tarımın önemini kanıtladığı günlere denk geldiğine işaret eden Demirtaş, "Dünya Çiftçiler Günü bu yıl Kovid19'un yalnız insan sağlığını değil, küresel ekonomiyi ve gıda güvenliğini de tehdit ettiği koşullarda kutlanacak" ifadesini kullandı.

'DESTEKLENMESE DE ÜRETTİ'

Demirtaş, Cumhuriyetin kuruluş yıllarında tarımın milli ekonominin temeli olarak görülmesine karşın, 1980'li yıllardan sonra tam tersi bir anlayışın egemen olduğunu bildirdi. Demirtaş şunları kaydetti: “Cumhuriyet'in yarattığı sağlam temele dayanarak yeterince desteklenmediği durumlarda bile üretimi aksatmadan sürdüren çiftçilerimiz sayesinde tarımsal ürünlerde yeterlilik düzeyi açısından birçok ülkeye göre daha şanslı durumdayız. Gelişmekte olan ülkelerde üretime dayalı ulusal politikaların geliştirilmesi hayati bir önem kazanmış bulunmaktadır. Bu gerçeği inkar eden ya da görmezden gelen ülkeler, önümüzdeki dönemde bir yandan yüksek gıda enflasyonu, diğer yandan yetersiz beslenme hatta açlık gibi sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. Dünya ekonomisinin çarklarını yavaşlatan, birçok ülkenin tarımsal ürünlere ihracat yasağı koymasına yol açan Kovid19 pandemisi bu gerçeği bir kere daha göstermiştir."

ÇİFTÇİYE PEŞİN DESTEK

Çiftçilerin tarım ve hayvancılık ürünlerini Migros kanalıyla doğrudan tüketiciye ulaştırırken bedellerini de peşin alabilmelerini sağlamak üzere Migros ile Ziraat Bankası bir işbirliğine imza attı.

Migros ve Ziraat Bankası’nın, geliştirdikleri ‘Üretici Finansman Sistemi’ne ilişkin protokol, Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu ve Ziraat Bankası Tarım Bankacılığından Sorumlu Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf tarafından imzalandı. Çiftçi market banka işbirliği ile ülkemizde ilk kez yapılan proje kapsamında çiftçiler, Migros’ta satılacak ürünlerinin bedelini vade beklemeden Ziraat Bankası’ndan peşin olarak alabilecek. Proje ile ürünlerini Migros’a satan üreticilere, ürünleri daha raflarda tüketicilere sunulurken alacaklarının ödenmesi Ziraat Bankası tarafından yapılacak. Böylece, bir yandan üreticilerin alacaklarını daha kısa sürede tahsil etmesi sağlanırken, bir yandan da üreticiden tüketiciye uzanan tedarik zincirindeki aracılar azaltılarak gıda fiyatlarının dengelenmesine katkı sağlanmış olacak.

Çiftçiler ürünlerini Migros’a teslim ettiklerinde, buna ilişkin bilgiler online çalışan özel bir veri akışı sistemi ile otomatik olarak Ziraat Bankası’na da aktarılacak. Banka 'uygun' bir oranla iskonto uygulayıp, çiftçilerin Migros’tan olan alacaklarını satış yapılıp takip eden iş günü çiftçinin hesabına aktaracak.


Aydınlık