KOBİ'lerin  çalışmalarını ticarileşme olasılığı yüksek konulara yönlendirmek, sanayi kuruluşları arasında işbirliklerini pekiştirmek amacıyla yeni bir destek devreye alındı. 'ın 'lere yönelik açtığı 'Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme' (Sipariş Ar-Ge) çağrısı için başvurular alınmaya başlandı. Sipariş Ar-Ge ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedefleniyor. Çağrı kapsamında, hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecek. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını tedarikçi kuruluş yaparken, proje çıktılarını müşteri kuruluş ticarileştirecek. Müşteri kuruluş, tedarikçi kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacak.

30 MİLYONLUK ÇAĞRI
Çağrıya bir müşteri ve en az bir tedarikçi kuruluş ortak başvuru yapacak. Tedarikçi kuruluş KOBİ ölçeğinde olacak. Sektör ve konu sınırlaması bulunmayan çağrıda proje önerilerinde yer alacak pazar araştırması ve ekonomik yapılabilirlik incelemesi önem taşıyor. Proje bütçesi üst sınırı 2.5 milyon, çağrı bütçesi 30 milyon lira olarak belirlendi.

YÜZDE 40'I ÖDENECEK
Projelerin ürün veya süreç geliştirme aşaması en fazla 24 ay, ticarileşme süresi ise sabit 24 ay olacak. Müşteri kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin yüzde 40'ını tedarikçi kuruluşa ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra 'kabul edilen harcama tutarının' yüzde 40'ını tedarikçi kuruluşa hibe edecek.