Spil Dağının Koruyucusu, Türkiye'nin ilk çevrecisi Manisa Tarzanı;