Otomobil piyasasını etkileyecek ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÖTV matrah düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

"4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların Özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir." denilerek yeni matrah güncellemesi paylaşıldı.

2022 ÖTV MATRAH ORANLARI NASILDI?

ÖTV matrah oranlarına en son Ocak 2022 tarihinde bir düzenleme gelmişti. Buna göre ÖTV Matrahı vergisiz fiyat için;

120.000 TL altı: %45

120.000150.000 TL: %50

150.000175.000 TL: %60

175.000200.000 TL: %70

200.000 TL üstü: %80 olarak belirlenmişti.

AYRINTILAR GELİYOR