Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararları, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararlarla , konfeksiyon deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerle bazı sanayi ürünlerinin ithalatında uygulanacak ilave gümrük si oranları belirlendi.

Buna göre, söz konusu eşyaların ithalatında 'e kadar, ithal edildiği ülke grubuna göre yüzde sıfır ile 50 arasında ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Daha önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde karar hükümleri geçerli olmayacak.