Şırnak Üniversitesi'nden akademisyenler Aydınlık'a mektup göndererek okuldaki sorunlarını anlattı. Mektupta üniversitenin tarikatçı yöneticiler tarafından yönetildiği, vatansever akademisyenlerin baskı altında tutulduğu iddia edildi. Akademisyenler, harekete geçme çağrısı yaptı.
AYDINLIK / ANKARA
Şırnak Üniversitesi öğretim üyeleri üniversite yönetiminin, tarikatçı olmayan öğretim üyelerine mobbing uyguladığını (işyerinde baskı, yıldırma) bildirdiler.

Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri Aydınlık'a gönderdikleri mektupta üniversite yönetiminin baskılarını şöyle anlattılar:

VATANSEVER AKADEMİSYENLER İSTİFAYA ZORLANIYOR

“Susturulmak isteniyoruz ama artık susmayacağız. Devletimizin imkanları ile kurulan Şırnak Üniversitesi'nde neler olduğunu, devlet yetkililerine ve Türk milletine bildirmek istiyoruz. Üniversitemizde Süleymancılar tarikatı çok etkin. Rektörü avuçlarının içine almışlar, her istediklerini yaptırıyorlar. Üniversite ile ilgili alınan tüm kararlarda ve yapılan tüm atamalarda, bu tarikatların üniversitemizin üst düzey makamlarını ele geçiren müritleri söz sahibidir. Bunların başında polis memuru iken jet hızıyla Üniversiteye Personel Daire Başkanı yapılan Osman Köse gelmektedir. YÖK ve adli makamlar, bu kişiye işlediği suçlardan ötürü hesap sormamıştır, göz yummaya devam etmektedir. Birçok arkadaşımız üniversite yönetimini ele geçiren ve akademik kadrolara alınan tarikat müritlerinin baskısına/mobbingine dayanamayıp istifa etmek zorunda kaldılar.

‘ATATÜRKÇÜ PROFESÖRÜ AZLETTİLER…’

Reklamdan sonra devam ediyor 

 
“2014 yılından beri Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Rafet Evyapan, Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı biri olduğu ve tarikatların usulsüzlüklerine karşı çıktığı için üniversite yönetimi tarafından, liyakat kuralları hiçe sayılarak, İşletme Bölüm Başkanlığı'ndan azledildi. İşletme Bölüm Başkanlığına ise araştırma görevlisi iken 2018 yılında Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna atanan Osman Özdemir getirildi. Kendisinin hiçbir idari becerisi bulunmamaktadır. Yıllardır bölüm başkanlığımızı yapan Rafet Evyapan hocamız, mevcut üniversite yönetiminin yaptığı usulsüzlüklere ve skandal hukuksuz işlemlere karşı çıktığı, her ortamda tepkisini dile getirdiği ve YÖK'e şikayet dilekçeleri gönderdiği için, bugün kendisine bu kötü muamele yapılmaktadır.

“İki yıl önce de Osman Köse öncülüğünde, Rafet Evyapan'ın profesörlük unvanının elinden alınması için, Ziraat Fakültesi kadrosunda bulunan Hüseyin Mısırdalı eliyle usulsüz rapor hazırlatıp YÖK'e gönderdiler...

DDK VE SAYIŞTAY HAREKETE GEÇMELİ

“Usulsüzce Akademik personel yapılan tarikat müritlerinin yıllardır uyguladıkları mobbing yüzünden aile huzurumuz da kalmadı. Bir öğretim üyesi arkadaşımız, eşine ve kendisine yaşatılan stres yüzünden hastalanınca, üniversiteden ayrıldı.

“Üniversitenin ilk kurulduğu yıllarda bizler Şırnak'ta göreve başladık, o günden bugüne özellikle İbrahim Baz'ın Genel Sekreter, Osman Köse'nin Personel Daire Başkanı olmasından sonra, üniversitede usulsüzlükler hızla başladı ve üniversiteyi tarikatlar ele geçirdi. Osman Köse üniversitemizin akademik kadrolarını darbeden önce FETÖ’cülere, darbeden sonra ise tarikatlara peşkeş çekti. Üniversite Rektörü dahil tüm yönetim, tarikatçı olmayan akademisyenlere düşman edildi. Ellerine geçirdikleri üniversitenin makamlarıyla, maddi imkanlarıyla her türlü zulmü, yolsuzluğu, usulsüzlüğü yapmaya devam ediyorlar.

“Üniversitemiz, tarikatların eliyle, bilim yuvası olmaktan çıkarılıp mürit yuvası haline getirilmiştir. Devlet Denetleme Kurulu ve Sayıştay'ın, üniversitemizde tarikatlar eliyle yapılan usulsüzlüklere ve yolsuzluklara karşı acilen harekete geçmesi gerekiyor.”