Gerçekçi edebiyatımızın usta ve savaşçı kalemlerinden Demirtaş Ceyhun'u vefatının 11. yılında anıyoruz.

İşçi Partisi (Vatan Partisi) üyesi ve partinin 2007 yılında ilan edilen Milli Hükümet'inin Kültür Bakanı olan Ceyhun, haftalık Aydınlık Dergisi'nde yazılar kaleme aldı. Ceyhun, 29 Temmuz 2009 günü ciğerlerinde oluşan hastalık nedeniyle aramızdan ayrıldı.

BİZLERE DEĞERLİ ESERLER ARMAĞAN ETTİ
Demirtaş Ceyhun 1934'te Adana'da doğdu. 1959 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünü bitirdi. Genelde toplumsal konuların irdelenmesine yönelen eserler veren Ceyhun'un ilk hikâyeleri 1955 yılında Yeni Ufuklar dergisinde yayınlanmaya başlandı. Yazarlığının ilk döneminde kişisel sorunlar üzerine eserler veren Ceyhun'un konulara bakış açısı, cinsel ve ruhsal sorunlara getirdiği farklı yaklaşımlar dikkati çekti. Ancak yazarın günümüzde kitlelerce tanınması, daha sonraları çağdaş içeriği ağır basan, toplumsal gerçeklerin kökenlerine yönelen inceleme eserleri ile olmuştur. Ceyhun, Asya adlı romanıyla 1970 TRT ödülünü, Çamasan adlı eseriyle 1973 Sait Faik Hikaye Armağanı'nı kazandı. Yazarın ayrıca Horozlu Ayna isimli bir çocuk hikâye kitabı da bulunmaktadır. Ceyhun'un önemli eserleri arasında Apartman, Ah Şu Biz Göçebeler, Yaşasın Aziz Nesin, Ah Şu Biz Karabıyıklı Türkler, Türk Edebiyatındaki Anadolu, Ayı İzi: Eylül Öyküleri, Yakılacak Adam Aziz Nesin sayılabilir.