TÜİK Eylül 2019'a ilişkin Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı. Rakamlar üreticilerin de tüketicilerin de ekonomiye güvenmediğini gösteriyor. Ekonomik Güven Endeksi ağustos ayında 87.1 iken, eylül ayında yüzde 1.3 oranında azalarak 86 oldu.

Türk ekonomisindeki kriz devam ediyor. Hükümet'in imalat ve tarımda hala reform paketleri açmaması tüketici ve üreticilerin ekonomiye güvenini bitirdi. Anılan durum ise her ankette rakamlara yansıyor. TÜİK tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi ise bunun son örneği oldu.

Ekonomik Güven Endeksi ağustos ayında 87.1 iken, eylül ayında yüzde 1.3 oranında azalarak 86 oldu. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Eylül ayında tüketici güven endeksi 55.8 değerine ve reel kesim güven endeksi 99.7 değerine geriledi. Eylül ayında hizmet sektörü güven endeksi 89.3 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 97.6 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi ise 60.1 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksi, Eylül 2019

Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Eylül 2019

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NEDİR?

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır.

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.