Aydınlık'ta yayınlanan Av. Ezgi Sağcan'ın yazısına yanıt veren Ayvalı, "Sevgili arkadaşım Ezgi Sağcan İstanbul Sözleşmesi’ni yazmış. Görüşlerini paylaşarak tartışmalara katkı sunduğu için kendisine ve farklı fikirleri okuyucuya taşıyarak sağlıklı tartışma ortamı oluşmasına zemin hazırlayan Aydınlık'a teşekkür ediyorum. Tartışmak zenginliktir." dedi.

Ayvalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

1-Sevgili arkadaşım Ezgi Sağcan İstanbul Sözleşmesi’ni yazmış. Görüşlerini paylaşarak tartışmalara katkı sunduğu için kendisine ve farklı fikirleri okuyucuya taşıyarak sağlıklı tartışma ortamı oluşmasına zemin hazırlayan Aydınlık'a teşekkür ediyorum. Tartışmak zenginliktir.

2- Amacımız ortak, kadına yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önleyeceğiz. Peki nasıl? İS konusunda; algılar ve çarpıtmalara teslim olmayarak gerçeği aramak birincil önceliğimiz. Tam da bu nedenle yazıyla ilgili görüşlerimi tivit dizisi halinde paylaşacağım

3-Öncelikle belirtmeliyim ki; “Sözleşme Avrupa Birliği’ne aittir”, “GREVIO üyelerinin seçimi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından yapılır”, “Sözleşme TBMM’de kabul edilmemiştir” gibi yanlış bilgi ya da aktarıma dayandığı hemen anlaşılan, iddia bile sayılamayacak +++

4- şeylerin irdelenmesi yazının ciddiyetini zedelemektedir. Bunun yanı sıra, “sözleşmeye karşı çıkanlar bilmeden konuşuyor” algısı yaratmaya yöneliktir.

5- Uluslararası bir sözleşmenin Türkiye’ye özel olmadığını yazmak bile abesle iştigaldir. Burada söz konusu olan; insanın cinsiyetine yabancılaştığı, toplumun doğal olmayan cinsel kimliklerle etnik/mezhepsel kimliklere bölündüğü neoliberal programın dayatılmasıdır.

6- Ve Türkiye bu dayatmanın hedefindedir. Dayatmayı sözleşme metni üzerinden anlamakta zorlanıyorsak sözleşmenin sağlaması niteliğindeki GREVİO raporuna bakalım. Öncülerin görevi tehlikeyi ve bununla mücadele yöntemini göstermektir.

7- GREVİO; Türkiye’nin PKK ile mücadelesini ve FETÖ temizliğini kadınların şiddetten arınmış yaşama hakkının yerine getirilmesi açısından uygun bulmuyor. Bunu giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde pek çok kez tekrar ediyor. Askere ve polise tecavüzcü diyor.

8-Şiddeti önlemede “en iyi” olduğu savıyla sahiplendiğimiz sözleşmenin,şiddetin en ağır biçimi olan,en çok kadınları etkileyen teröre kalkan olmasını nasıl açıklayacağız?Türkiye PKK'dan kurtulursa kadın güven içinde yaşar,FETÖ’nün üzerine gidilmesi laiklik içindir demeyecek miyiz.

9- Ayrıca rapor; Kürt kadın örgütleri ve lezbiyen kadın örgütlerinin fonlanmasını savunuyor. Bunu nasıl mı yapıyor? Hiçbir "sakınca" gör(e)mediğimiz 3, 4, 6 ve 8. maddelere dayanarak.

10- “Denetim hakkı yoktur” argümanıyla GREVİO'yu görmezden gelmemizi beklemek en yumuşak tabiriyle emperyalizmi gizleme çabasıdır. Bağımsız, üreten, aydınlanmış bir Türkiye'de hür ve eşit yaşama mücadelenden vazgeç demektir. Batı'nın amaçladığı da tam olarak budur.

11- Sözleşmeyle emperyalizm arasındaki bağı “komploculukla” niteleyenler emperyalizmin ideolojik saldırılarının gerçekliği ve bunu hangi araçlarla yerine getirdiğine dair bilgilerini gözden geçirmelidir.

9- Ayrıca rapor; Kürt kadın örgütleri ve lezbiyen kadın örgütlerinin fonlanmasını savunuyor. Bunu nasıl mı yapıyor? Hiçbir "sakınca" gör(e)mediğimiz 3, 4, 6 ve 8. maddelere dayanarak.