Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası'nda; yerli ve milli tankımız ALTAY'ın üretimi için yaklaşık 10 yıldır çalışıldığı, çalışmaların ALTAY Tankının Seri Üretim İhalesi'yle son aşamaya geldiği, fabrikayla ilgili her türlü denetim yetkisinin de Milli Savunma Bakanlığı'na ait olduğu bildirildi.

ALTAY TANKI İÇİN 5 ADET PROTOTİP ÜRETİLDİ
2000'li yıllarda tank çalışmalarına başlandığı, OTOKAR A.Ş. ile tank üretimine ilişkin proje başlangıç sözleşmesinin yapıldığı öğrenildi.

İlk aşamada ALTAY Tankı Tasarım ve Prototip Üretimi için OTOKAR A.Ş.'nin görevlendirildiği ve bu kapsamda 5 adet prototip üretildiği, bu süreçte, Arifiye Tank Palet Fabrikası'nın belirli alanlarının 20122015 yılları arasında, OTOKAR A.Ş.'ye tahsis edildiği öğrenildi.

5 adet prototipin kule ve gövdelerinin Arifiye Tank Palet Fabrikası'nda üretildiği, fabrikanın test alt yapısının da OTOKAR A.Ş.'ye kullandırıldığı ifade edildi.

2000'Lİ YILLARDA TANK ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ
ALTAY Tankının Seri Üretim İhalesi'nin ise 2018 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından gerçekleştirildiği, ihaleye katılan üç firmadan en uygun teklifi veren BMC A.Ş. ile Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) arasında tankın seri üretimine ilişkin sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Tank yapmak için 2009 yılından bu yana devam eden çalışmalarının ALTAY Tankının Seri Üretim İhalesi'yle son aşamaya gelindiği bildirildi.

250 ADET TANKIN SERİ ÜRETİMİ AŞAMASINDA DA FABRİKANIN İŞLETME HAKKI BMC'YE VERİLDİ
Tıpkı tankın prototip üretimi aşamasında Tank Palet Fabrikası'nın belirli alanlarının OTOKAR'a tahsisinde olduğu gibi, 250 adet tankın seri üretimi aşamasında da fabrikanın işletme hakkının BMC'ye devri gündeme geldi.

ALTAY tankının en hızlı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazandırılması için tüm imkânların seferber edildiği, bu kapsamda TankPalet Fabrikası olarak da anılan 1'inci Ana Bakım Fabrikası'nın, 20 Aralık 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alındığı bildirildi.

FABRİKANIN MÜLKİYETİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDA KALMAK ÜZERE İŞLETME ASFAT A.Ş. DEVREDİLDİ
14 Mayıs 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile; Arifiye Tank Palet Fabrikası'nın mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığı'nda kalmak üzere işletmesinin Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketine (ASFAT A.Ş.) devredilmesine, fabrikada çalışan askeri personel ile memurların ilgili mevzuat çerçevesinde MSB bünyesinde çalışmaya devam etmesine, fabrikada işçi statüsündeki personelin her türlü özlük haklarının korunması kaydıyla ASFAT A.Ş.'ye devredilmesine karar verildi.

FABRİKANIN İŞLETME HAKKI 25 YIL SÜRE İLE BMC'YE VERİLDİ ANCAK HER TÜRLÜ DENETİM YETKİSİ MSB'DE..
Milli Savunma Bakanlığı, ASFAT A.Ş. ve BMC arasında imzalanan protokol ile Arifiye Tank Palet Fabrikası'nın mülkiyetinin Milli Savunma Bakanlığı'nda olacak şekilde ve işçilerin tüm özlük hakları korunarak kadroların ASFAT A.Ş.'de kalması kaydıyla Fabrika'nın işletme hakkının 25 yıl süre ile BMC'ye verildi. Arifiye Tank Palet Fabrikası'yla ilgili her türlü denetim yetkisinin Milli Savunma Bakanlığı'na ait olduğu ifade edildi.

PROTOKOLLE NE AMAÇLANDI?
Söz konusu protokol ile ülke kaynaklarının savunma sanayiinde etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması, fabrikada mevcut atıl kapasitenin en aza indirilmesi, fabrika işletme verimliliğinin artırılması, yeni iş/üretim imkânları oluşturulması ve ihracatın artırılması doğrultusunda MSB kontrolünde yatırımlar yapılması, özel sektörün iş yapma hızından ve yüksek teknolojiye erişim imkânlarından faydalanılması amaçlandı.

EN AZ 50 MİLYON ABD DOLARI TUTARINDA İLAVE YATIRIM
BMC; Milli Savunma Bakanlığı'na herhangi bir ek yük getirmeden fabrikayı çağın gereklerine uygun şekilde modernize edecek, 25 yıl boyunca fabrikada ihtiyaç duyulacak bütün yenileme yatırımlarını gerçekleştirecek ve kapasite geliştirmeye dönük belirlenecek alanlarda da (makine, teçhizat ve inşaat ilk aşamada en az 50 milyon ABD doları tutarında ilave yatırım yapacak.

TSK İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINA DEVAM EDİLECEK
· Halihazırda Arifiye Tank Palet Fabrikası'nda yürütülen bakım, onarım, palet ve optik üretimi gibi hiçbir faaliyet aksatılmadan ve devlete ilave hiçbir maliyet getirilmeksizin TSK ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilecek.

· İşçi personelin her türlü özlük ve toplu sözleşmeden kaynaklı diğer sosyo ekonomik hakları korundu.

· Arifiye Tank Palet Fabrikası'nda özel sektör ve kamu işbirliği ile çağın gereklerine uygun bir şekilde modernize edilerek TSK'ya hizmet etmeye ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamaya devam edecek.

GİZLİ KARARNAME DEĞİL CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI, TÜM BİLGİLER KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI
1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün işletme hakkının devredilmesine ilişkin 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 2/i maddesi kapsamında tesis edilen 14 Mayıs 2019 tarihli 1105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı iddia edildiği gibi "bir gizli Kararname" değil karar olduğu bildirildi. Birçok Cumhurbaşkanı Kararı'nda olduğu gibi ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Resmi Gazete'de yayımlanma zorunluluğu da bulunmadığı buna rağmen, bu kararın içeriğine ilişkin tüm bilgiler kamuoyuyla da paylaşıldığı hatırlatıldı.

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU: İŞLEM HUKUKA UYGUN
Tank Palet Fabrikası'nın işletme hakkının devredilmesine ilişkin Danıştay'da açılan davada; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, son kararı vererek işlemin hukuka uygun olduğunu karara bağladı.

281 ADET FIRTINA OBÜSÜ ÜRETİLDİ, OBÜSLER BARIŞ PINARI HAREKATINDA ÜRETİLDİ
Sakarya'da bulunan 1'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün, 281 adet Fırtına Obüsü ürettiği, fırtına obüslerinin Barış Pınarı Harekatı'nda kullanıldığı öğrenildi. Almanya'da 10 milyon dolar maliyeti olan Fırtına Obüsü, Sakarya 1'nci Ana Bakım'da 4,2 milyon dolar maliyetle üretildi.

İHALEYİ BMC KAZANDI
ALTAY Tankının Seri Üretim İhalesi'nde OTOKAR A.Ş. 7 milyar dolar fiyat önerdi, BMC ise 4 milyar dolar fiyat sundu ve 3.5 milyara indi. İhaleyi BMC kazandı. BMC, 250 adet tankın seri üretimi gerçekleştirecek.

İŞTE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YALANLARI VE GERÇEKLER!
İDDİA:
 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası'nın değerinin 20 milyar dolar olduğunu iddia etti.

GERÇEK: Türkiye'de bu değere ulaşan bir şirket olmadığı bildirildi.

İDDİA: Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası'nın Katar Ordusu'na satıldığını öne sürdü ve "Sen kalkıyorsun Katar ordusuna satıyorsun" iddiasında bulundu.

GERÇEK: Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası Katar ordusuna satılmadı. Fabrikanın mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığı'nda bulunuyor. Fabrikanın işletme hakkı 25 yıl süre ile BMC'ye verildi. Arifiye Tank Palet Fabrikası'yla ilgili her türlü denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığı'na ait.

İDDİA: Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası için gizli kararname çıkardığını savundu.

GERÇEK: Gizli kararname iddiası gerçeği yansıtmıyor. 14 Mayıs 2019 tarihli 1105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı bulunuyor. Kararın içeriğine ilişkin tüm bilgiler de kamuoyuyla paylaşıldı.

İDDİA: Kemal Kılıçdaroğlu, "(Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası'nı) Biz fabrikayı onlara (Katarlılara) teslim ediyoruz" iddiasında bulundu.

GERÇEK: Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası, Katarlılara teslim edilmiyor. Fabrikanın işletme hakkının 25 yıl süre ile BMC'ye verildi.

Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı geçmişte yaşanan örneklerde açıkça görülüyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Alman firmasıyla Kayseri Uçak Fabrikası açıldı. Adnan Menderes'in başbakanlığı döneminde Atom Enerjisi İşbirliği Antlaşması imzalandı. Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde tank modernizasyonu ile ilgili sözleşme İsrail firmasıyla imzalandı.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİNDE AÇILAN KAYSERİ UÇAK FABRİKASI'NDA ALMAN JUNKERS FİRMAYLA UÇAK ÜRETİMİ YAPILDI
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk döneminde Alman Junkers firmasıyla Kayseri Uçak Fabrikası'nın açıldığı biliniyor. Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde, Kayseri'de 6 Ekim 1926'da açılan Kayseri Uçak Fabrikası açıldı. Kayseri Uçak Fabrikası'nın Alman Junkers firmasıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin anlaşmasıyla, Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAŞ) adı altında açıldığı bildirildi.

19261935 arası, Kayseri Uçak Fabrikası'nda üretilen uçakların hepsi yurtdışı firmalar tarafından tasarlandı.
Junkers, The Curtiss Aeroplane and Motor Company Inc., Gothaer Waggon Fabrik A.G., Panstwowe Zaklady Lotnicze, Phillips and Powis Aircraft Ltd. firmalarıyla lisans anlaşmaları yapıldı ve 200 kadar uçak Kayseri'de üretildi.


1950 yılında fabrika MSB tarafından değiştirilerek, 2. Hava İkmal ve Bakım Merkezi olarak kullanılmaya başlandı.

ADNAN MENDERES DÖNEMİNDE AMERİKA'YLA NÜKLEER ARAŞTIRMA REAKTÖRÜ ANLAŞMASI YAPILDI
Adnan Menderes'in, Başbakan olduğu dönemde 1955 yılında ABD ile nükleer araştırma reaktörü yapma anlaşması imzalandı. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi inşa edildi. 1959'da ise iki ülke arasında Atom Enerjisi İşbirliği Antlaşması imzalandı. Sakarya Nehri üzerindeki ilk büyük hidroelektrik santrale sahip Sarıyar Barajı çevresine Atom Sitesi kurulması hedeflendi. 4 ay sonra gerçekleşen darbeyle nükleer araştırma reaktörü çalışmaları sona erdi.

TANK MODERNİZASYON İHALESİ İSRAİL IMI FİRMASINA VERİLDİ
Başbakan Bülent Ecevit, 170 adetlik M60 A1 tank modernizasyonu ile ilgili sözleşmenin İsrail IMI firması ile imzalanmasına karar verildiğini bildirdi. Ecevit, "TSK'nın tank modernizasyon ihtiyacının ivedilikle karşılanabilmesini sağlaması ve maliyet etkin olması nedeniyle, İsrail'in IMI şirketi ile görüşmeler sonunda, ulaşılan bügünkü noktada, 170 adet M60 A 1 tank modernizasyonu için sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı. Ecevit, toplam 170 tankın maliyeti 668 milyon dolar olduğunu açıkladı.