14 Temmuz 1959 tarihinde Kerkük'te meydana gelen soykırım, Türkmen'lerin yaşadığı en büyük facialardan biridir.Irak'ta cumhuriyetin ilânının birinci yıldönümünde kutlama şenliklerine katılmak gayesiyle çoluk çocuk, genç,ihtiyar, kadın, erkek bütün Türkmen halkı, millî giysileri ile sokağa çıkmışlardı.Törenin başlaması ile birlikte, gözü dönmüş câniler, silahsız olan Türkmen'lere saldırıya geçmişlerdi.Emperyalizmin maşası kürt aşiretleri Irak Türk'lerini öldürmekle kurşuna dizerek ya da dipçikle döverek şehit etmişlerdir. Bir bölüm Türk'leri de diri, diri toprağa gömmüşler, kimilerini de elektrik direğine asarak, Temmuz'un sıcak güneşin altında bırakmışlardı.Çoğunun gözleri oyularak bedenlerini sokak, sokak sürükleyerek, kamyonla,traktörle üzerlerinden geçmişlerdi.


TÜRKMEN ŞEHİTLERİMİZİN RUHLARI ŞÂD,MEKÂNLARI CENNET OLSUN.AMİN.

1- Ata Hayrullah- albay
2-İhsan Hayrullah- yarbay doktur
3-Selahattin Avcı - iş adamı
4-Mehmet Avcı .... Memur
5-Nihat Fuat Muhtar. öğretmen
6-Cihat Fuat Muhtar.. öğrenci
7-Emel Fuat Muhtar .. öğrenci 12 yaşında
8-Kasım Neftçi .. Arazi Sahibi
9-Ali Neftçi .. Serbest Meslek
10- Osman Hıdır .. Kahve Sahibi
11-Cahit Fahrettin ..Öğrenci
12- Zuhur İzzet Casım Çaycı..Kahve Sahibi
13-Şakır Zeynel .. Kahve Sahibi
14-Gani Nakip ..Memur
15- Kemal Abdulsamat ..Mühendis
16-Fatih Yunus Ali..Teknisyen
17-Cuma Kamber ..Teknisyen
18-Enver Abbas ..Öğrenci
19-Kazım Abbas Bektaş ..Öğrenci
20- Hacı Necmettin Abdullah .Serbest Meslek
21-Hasib Ali ..İşçi
22-Nurettin Aziz .. İşçi
23- İbrahim Ramazan ...Tamirci
24-Abdulhalik İsmail ...Öğrenci
25- Abdullah Ali Bayatlı..Teknisyen
26-Selahattin Kayacı..İşçi
27- Abbas Kadir ...Öğrenci
28-Selahattin Köprülü ...Polis
29-İbrahim Hemze ...Kasap
Kamalın Annesi olarak tanılan yaşlı bir ev hanımı
30- Adil Abdülhamit .. Öğretmen
31-Abdullah Ahmet...İşçi
32-Habib Ali ..
33- Abdugani Seyit Mehmet..
34- Sadık Kaleli...
35-Halil Şakır ...Serbest İş
36-Salah Terzi ..Serbest İş.