Bir bayrak ancak böyle ayağa kalkar. Ölümcül ve zorlu bir savaşı ancak buna katlanabilen yiğitler kazanır. Karabağ’dan... Savaştan... “Çok güzel, çok anlamlı”

İSTİKLALİN UĞRUNA AL KANLARA BOYANDIK, SANDILAR TÜRK UYUDU ATA CENGE BUYURDU

Kaynak: Abdullah Ağar