İstanbul 27. İş Mahkemesi, CHP'li  tarafından işten çıkarılan 'nun işe iadesine karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından Hasan Danalıoğlu'nu işe almazsa boşta geçen süre de dahil 78 bin 921 TL'yi Hasan Danalıoğlu'na ödemek zorunda kalacak, ; kararın kesinleşmesinin ardından Hasan Danalıoğlu'nu işe alırsa, 36 bin 60 TL'yi ödemek zorunda kalacak.

HASAN DANALIOĞLU, İŞE İADE DAVASI AÇTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı eski adı SPOR A.Ş. yeni adıyla Spor İstanbul isimli iştirak şirketinde Kasım 2009'dan bu yana çalışan ve 4 Eylül 2019 tarihinde çıkarılan Hasan Danalıoğlu, işe iade açtı.İstanbul 27. İş Mahkemesi; Hasan Danalıoğlu'nun talebini kabul etti. Mahkeme; işveren İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapılan feshin geçersizliğine ve davacı Hasan Danalıoğlu'nun işe iadesine karar verdi.

Kararda şöyle denildi:

"Davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih nedeni ve işçinin kıdemi dikkate alınarak 5 aylık net ücretinin 42.860,25 TL olarak belirlenmesine…"

"Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok 4 aylık ücretinin net 36.060,96 TL olarak tespiti ile diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine…"

Davacının işe başlatılması halinde (varsa) ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna…"


DANALIOĞLU: "TAZMİNAT VE BOŞTA GEÇEN SÜRENİN ÜCRETİNİ SİZ Mİ GÖNDERİRSİNİZ YOKSA ONU DA İCRAYA KOYUP BEN Mİ ALAYIM?"
Fatih Bilal Danalıoğlu; sosyal paylaşım sitesi Twitter'da şahsi hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.


Danalıoğlu; "Ekrem bey, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız deyip işten çıkardıklarınızdan birisi de babamdı. Bugün babamın vekili olarak İBB'ye açtığım davayı kazandık. Tazminat ve boşta geçen sürenin ücretini siz mi gönderirsiniz yoksa onu da icraya koyup ben mi alayım?" diye sordu.


"KEMAL KILIÇDAROĞLU, İBB PERSONELİNİN SÖZLEŞMELERİNE DOKUNMAYACAKLARINA DAİR NAMUS SÖZÜ VERDİ"
SABAH'a konuşan Fatih Bilal Danalıoğlu; babası Hasan Danalıoğlu'nun İBB'ye bağlı eski adı SPOR A.Ş.'de yeni adıyla Spor İstanbul isimli iştirak şirketinde Kasım 2009'dan bu yana çalışmakta olduğunu hatırlattı.

Fatih Bilal Danalıoğlu şunları söyledi:
"23 Haziran seçimlerinde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesiyle büyükşehir bünyesinde köklü değişiklikler başladı. Her ne kadar, seçim propagandası sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İBB personelinin sözleşmelerine dokunmayacaklarına dair namus sözü verildiyse de bugün gelinen nokta herkesin malumudur. Babam da İBB'den çıkartılan binlerce personelden sadece birisidir. Ancak ihbar öneline bile uyulmaksızın apar topar işten çıkarılmasının sebebi, Sayın Cumhurbaşkanımızın ardında geçen 30 yıllık siyasi çizgisinin İBB Başkanı'nın çizgisiyle uyuşmamasıdır."

"GEÇERLİ BİR FESİH YAPILMADI"
"Babamın işten çıkarılma sebebi; şirketin kadrosunun gençleştirilmesi amacıyla emekliliğe hak kazananların iş akitlerinin feshedilmesi olarak gösterildi. Biz bu fesih sebebinin, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca geçerli bir fesih olmadığını değerlendirdik. Bu sebeple de yasal süresi içerisinde hukuki yollara başvurarak işe iade ve yasal haklarımızın tazminini talep ettik."


"Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre de işçinin emekliliğe hak kazanması tek başına işveren açısından iş akdinin feshi için geçerli bir sebep oluşturmamaktadır. Ancak iş sözleşmesinde emekliliğe hak kazanmış bir çalışanın iş akdinin feshedilebilmesi özellikle bir hükme bağlanmışsa, bu fesih geçerli bir fesih sebebi olabilir. Ancak müvekkilim olan babamın iş sözleşmesinde böyle bir husus söz konusu değildir."

"BABAMIN İŞ AKDİ SONLANDIRILDIKTAN SONRA BABAMLA YAŞIT HATTA EMEKLİ OLAN KİŞİLER DAHİ YÖNETİCİ OLARAK İDARİ KADROYA ALINMIŞTIR"
"Nitekim 'Spor İstanbul'un kadromuzu gençleştiriyoruz' bahanesi, iktidara yakın görüşte olanların iş akdini sona erdirmesi için geliştirdiği bir taktik olduğunu da dava sürecinde ortaya çıkardık. Çünkü 1964 doğumlu olan babamın iş akdi sonlandırıldıktan sonra babamla yaşıt hatta emekli olan kişiler dahi yönetici olarak idari kadroya alınmıştı. Hatta şirketin genel müdürünün kendisi dahi 1973 doğumludur."


"İŞE İADE EDİLMEZSE, TAZMİNATININ TAHSİLİNİ İCRA MARİFETİYLE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ."
"Dosyada alınan bilirkişi heyet raporu da feshin geçerli sebebe dayanmadığını tespit eder nitelikteydi. Tüm bu sürecin sonunda İstanbul 27. İş Mahkemesi tarafından haklı davamızın kabulüne karar verilmiştir."


"Kararın kesinleşmesini müteakip boşta geçen sürenin ve başvurumuz üzerine işe iade edilmediği takdirde işe başlatmama tazminatının tahsilini yine yasal yollara başvurarak icra marifetiyle gerçekleştireceğiz."


KENAN KIRAN / SABAH