İngiltere, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sınırları içinde bulunan üslerinin askeri amaçla kullanılmayan bazı kısımlarını GKRY'nin kullanımına açtı. İngilizlerin adadaki üsleri adanın yüzde 10'una yakın bir alan kaplıyor. Bu alanların Rum kesiminde tek taraflı kullanıma açılmasına tepkiler gecikmedi.

GARİP BALÇAK

Konuyla ilgili olarak eski KKTC Cumhurbaşkanı Danışmanı Ata Atun, Aydınlık'a konuştu. Atun, üslerin sivil kullanıma açılmasının Annan Planı görüşmelerinde de dile getirildiğini söyleyerek, bu kararın adalarda alan yetersizliğinden dolayı ortaya çıkan gerilimin sonucu olabileceğini söyledi.

ANNAN'DAN BERİ GÜNDEMDE

Atun şu ifadeleri kullandı:

“İngiliz üsleri Kıbrıs adasının yüzde 9.99'unu kaplıyor. Bu alanların bir kısmı şimdi Rum kesiminde kullanıma açıldı. İngiliz üslerinin kullanıma açılması esasen 2004 yılında Annan Planı görüşmelerinde de vardı. Bu görüşmelerde İngiltere eğer anlaşırsanız sözü geçen üslerin bir kısmını kullanıma açarım demişti. Şimdi 1960 Anayasası'na göre İngiliz üslerinin bulunduğu topraklar, İngiltere egemen toprağı sayılıyor. Bu topraklarda doğanlar İngiliz vatandaşı sayılıyor. Buna rağmen topraklar tapu sahiplerine ait durumda. “Bu durumun bir değişime neden olacağını düşünüyorum Burada yapılan sadece belirli alanların kullanıma açılması. O toprakların statüsünün değişmesi için anayasanın değişmesi gerekir. Burada böyle bir değişiklik yok.

“Bu değişikliğin şimdi yapılmasının nedeni ada ülkesi olmanın dezavantajı olabilir. Çünkü genişleyemeyen ada topraklarında yerleşim ve tarım arazisi sıkıntıları olur. Uzun zamandır Rum Kesiminde böyle huzursuzlukların olduğunu ve İngilizlerden topraklarını kullanmak için talepte bulunduklarını biliyoruz. Ancak ben bunun asıl sebebinin bu konu olduğunu düşünmüyorum.”

Aydınlık