Hedef "Yeniden Asya açılımı" ilan eden Türkiye'dir, Türkiye'nin Mavi Vatan mücadelesidir, Türkiye emperyalistlerce Suriye'den, Akdeniz'den, Balkanlardan, Kafkaslardan ve tabi içeriden dört koldan kuşatılmak istenmektedir. İç cephede birlik Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le sağlanır, dışarıda birlik de yine onun siyasetiyle batı emperyalistleriyle mesafeli, komşularımızla, mazlum uluslarla dostluk ilişkilerini geliştirerek.