Yazarlar
03 Temmuz 2019 ( 71 izlenme )

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'ndan (HSK) Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan açıklaması

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2'nci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, yaptığı açıklamada "/Barış Pehlivan hakkında İstanbul 18 Asliye Ceza Mahkemesince verilen kararının yeni bir yargılama ve mahkumiyet olmayıp,10.01.2012 tarihinde Sulh ceza Mahkemesi’nin (fetö ye hakaret fiilinden değil) 5651 S.Y. 9/4 maddesi uyarınca verdiği ceza ve HAGB kararına ilişkin bulunduğu CMK 231/5 maddesinde açıkça belirtildiği üzere, sanığa verilen ceza bu madde kapsamında HAGB yapılmışsa, beş yıllık denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmemesi ve varsa denetimli serbestlik tedbirine riayetsizlik gösterilmemesi durumunda süre sonunda açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırarak düşme karar verilecektir." açıklaması yaptı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2'nci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz açıklama yaptı.

Mehmet Yılmaz, şunları belirtti:

"1/Barış Pehlivan hakkında İstanbul 18 Asliye Ceza Mahkemesince verilen kararının yeni bir yargılama ve mahkumiyet olmayıp,10.01.2012 tarihinde Sulh ceza Mahkemesi’nin (fetö ye hakaret fiilinden değil) 5651 S.Y. 9/4 maddesi uyarınca verdiği ceza ve HAGB kararına ilişkin bulunduğu

2/CMK 231/5 maddesinde açıkça belirtildiği üzere, sanığa verilen ceza bu madde kapsamında HAGB yapılmışsa, beş yıllık denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmemesi ve varsa denetimli serbestlik tedbirine riayetsizlik gösterilmemesi durumunda...

3/ ..süre sonunda açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırarak düşme karar verilecektir.

4/ 231/11. maddesi; denetim süresi içinde kasten bir suç işlenmesi durumunda veya mahkeme tedbire hükmetmişse yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar emredici kuralına haizdir.

5/Yine aynı hükme göre, mahkeme eğer denetim süresi içinde işlenmiş kasıtlı bir suç sebebiyle hükmün açıklanmasına karar verecekse önceki hükmü olduğu gibi açıklamak zorundadır.

6/Ancak denetim süresi içinde tedbir kararı verilip, tedbire riayetsizlik sebebiyle hükmün açıklaması gerekirse önceki hükümde değişiklik yapmak mümkün olabilecektir.

7/İlgili olayda; İstanbul Sulh Ceza Mahkemesinin verdiği HAGB kararı, denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi sebebiyle açıklandığından İstanbul 18. asliye ceza Mahkemesi söz konusu kararı değiştirme veya yeniden değerlendirme yetkisine sahip değildir.

8/Ancak,karar ilgililer tarafından istinaf edilirse, Yetkili Bölge Adliye Mahkemesinin görevli dairesince; dosya kapsamındaki delillere göre atılı suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı, verilen hükmün hukuka uygun olup olmadığı değerlendirebilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bunlar da İlginizi Çekebilir