İyi ki büyük Atatürk geride biyolojik çocuk bırakmamış, belki de olumsuz olasılıkları görerek,
ama biz nesilden nesile yeniden doğan manevi mirasçılarını bırakmış, fikir evlatlarını bırakmış, bizleri bırakmış, mücadelesi mücadelemizde can bulsun diye.
Büyük dava insanları bazen o büyük kavgalarını ailelerine bile anlatamazlar, hatta ailelerine rağmen savaşırlar, ailesine rağmen askeri okula girer Mustafa Kemal, padişaha karşı mı geleceksin kaygılarına kulak tıkamak gerekir bazen dönüşü olmayan büyük karar verilmişse, bakış açıları dar olanlar dünyayı kavrayan gözlerle aynı görüşü yakalayamayabilirler, mum dibine ışık veremeyebilir.
Şehit olan vatansever aydınların eşleri ve evlatlarının bir bölümü babalarının, eşlerinin bayrağını taşımak bir yana, o bayrağı çiğneyenlerle kol kola bile girebilirler, art niyetle değilse de kıymetlilerinin kemiklerini sızlatacak kadar büyük bir gafletle.
O nedenle diyoruz ki büyük vatansever şehit aydınlarımızla kan bağı, soy bağı, soyadı aynı olanlara değil, fikir bağı, ruh bağı, ülkü bağı olanlara itibar ediniz!

İLK KURŞUN