Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre geçen yıl işsizlik oranı yüzde 11 oldu. Genç işsizlik oranı ise yüzde 20.3 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, işsizlik oranı erkeklerde 0.1 puanlık artışla yüzde 9.5 kadınlarda ise 0.2 puanlık azalışla yüzde 13.9 oldu.

Türkiye nelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre 83 bin kişi artarak 3 milyon 537 bin kişiye yükseldi.

Aynı yılda;

- Tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0.1 puanlık azalışla yüzde 12.9,

- 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0.5 puanlık azalış ile yüzde 20.3'e düşerken,

- 15-64 yaş grubunda bu oran 0.1 puanlık artışla yüzde 11.2'ye yükseldi.

TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı 2018 yılında, geçen yıla göre 549 bin kişi artarak 28 milyon 738 bin kişi, istihdam oranı ise 0.3 puanlık artış ile yüzde 47.4 oldu. Erkeklerde istihdam oranı 0.1 puanlık artışla yüzde 65.7 kadınlarda ise 0.5 puanlık artışla yüzde 29.4 olarak gerçekleşti.

Tarım sektöründe çalışan sayısı 167 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 717 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 18.4'ü tarım, yüzde 19.7'si sanayi, yüzde 6.9'u inşaat, yüzde 54.9'u ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.8 puan, sanayi sektörünün payı 0.6 puan artarken, tarım sektörünün payı 1.0 puan, inşaat sektörünün payı 0.5 puan azaldı.

İşgücü 2018 yılında bir önceki yıla göre 631 bin kişi artarak 32 milyon 274 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.4 puan artarak yüzde 53.2 olarak gerçekleşti.

Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.2 puanlık artışla yüzde 72.7, kadınlarda ise 0.6 puanlık artışla yüzde 34.2 olarak gerçekleşti.