'na 280 şoför alınacağı açıklandı. İlanda, "Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Destek Personeli (Şoför) pozisyonunda toplam 280 (iki yüz seksen) sözleşmeli personel alınacaktır." bilgisine yer verildi.

'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda sınav tarihi ve yeri, sınav başvuru tarihlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı 280 şoför ilanının detayları için tıklayın