TARİHTEN
1937 yılında yapılan ve 6 gün süren ll.Türk Tarih kongresi boyunca, Atatürk kongreyi aralıksız izlemiş ve katılan yabancı bilim adamlarının büyük hayranlığını kazanmıştı.
Kongreye tebliğ sunan ünlü felsefeci Prof. dr. Ernst Von Aster, -Felsefe Tarihinde Türkler-- başlıklı konuşmasına başlarken:
" Dünyada 6 gün süren bir bilimsel kongreyi baştan sona izleyen tek devlet başkanı Atatürk'tür" diyerek sözlerine devam etmiştir.
Fahri kongre başkanlığını ve açılış konuşmasını yapan İsviçreli tarihçi, Antropolog Prof. Eugene PİTTARD'ın yönetiminde kongrede geçen konuşmalardan :
"Türklerin anayurdu uhrevi Mezopotamya değil, Dünyevi Orta Asya'dır. Burada M.Ö 12000 lerde yontma taş devrini tamamlamışlar, Avrupalılar henüz ağaç ve kaya kovuklarında yaşarlarken, Türkler Orta Asya'da kereste ve maden uygarlıklarını meydana getirmiştir. Hayvanları evcilleştirmiş, çiftçiliğe başlamışlardır.
Cilalı taş devrine rastlayan buzul devri nedeniyle, birçok Türk kabilesi göçe başlamıştır.
M.Ö 7000 yıllarına kadar çiftçiliği ve çobanlığı ilerletmiş, altın, bakır, kalay ve demiri keşfetmiş olan Türklerin bir kısmı batıya doğru yayılmaya başlamışlardır.
Buradan "mukaddes yurt" edindikleri Anadolu'da Eti (Hitit), Mezopotamya'da Sümer, Elam, Akad ve nihayet Mısır , Akdeniz ve Roma uygarlıklarının temellerini atmışlardır.
Bütün bunlar yaşanırken, Avrupa insanı hala mağaralarda yaşıyordu. ....."
Bunlar, İsviçreli Antropolog, tarihçi Prof. EUGENE PİTTARD ve diğer bilim adamlarının ortak görüşleriydi.
KENAN ÖZEK