GÖREVLENDİRMELERİN GEREKÇELERİ SIRALANDI
Açıklamada üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılarak yerlerine yeni görevlendirmeler yapılmasının gerekçeleri somut örneklerle sıralandı.

Buna göre, son yıllarda teröre karşı yürütülen kararlı mücadele sonucunda büyük bir acziyete düşen terör örgütü PKK/KCK ve uzantıları, bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkanlarını illegal amaçlar için kullandı.

Bu kişiler, Anayasa ve kanunlarda görev ve sorumlulukları tanımlanan, devletin bütünsel organizasyonunun parçası olarak temel görevi vatandaşların mahalli ve müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak olan bazı belediyeleri terör faaliyetlerinin desteklenmesi için militan kaynağı, mali kaynak ve araç-gerecin temin edildiği lojistik merkezlere dönüştürmeye çalıştı.

Bu belediyeler, ülkenin diğer bölgelerinden ayrı bir yönetim modelinin parçası haline getirilmeye çalışılarak Anayasa'nın 3. maddesinde açıkça tanımlanan "ülkenin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü"ne kasteden araç olarak kullanıldı.

Bu durumun adli ve idari soruşturmalarla tespiti sonucu, Bakanlık tarafından terör örgütleri ile iltisak-irtibatı olan, terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunan belediye başkanları, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesine istinaden görevden uzaklaştırıldı ve yerlerine Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca belediye başkan vekilleri görevlendirildi.

Bu süreçte devletin tüm birimlerinin yoğun mücadelesi sonucu terör örgütlerine katılım son 30 yılın en alt seviyesine indi, yurt içindeki terörist sayısı yaklaşık 2 binden 600'lü rakamlara kadar geriledi.

ÖRGÜTE AKTARILAN KAYNAKLAR YENİDEN VATANDAŞ İÇİN KULLANILDI
Belediyelere yapılan görevlendirmelerin ardından Doğu ve Güneydoğu'daki birçok il ve ilçe belediyesinin kaynakları terör örgütünün finansmanı yerine yerel hizmetlere yönlendirildi, terör örgütü ve destekleyicileri tarafından çukur ve barikatlarla kaotik bir yapıya dönüştürülmeye çalışılan şehirler, huzurun ve hizmetin öne çıkarıldığı gerçek belediyecilikle tanıştı.

Bu sayede güvenceye alınan kamu kaynaklarının belediye hizmetlerinde kullanılmasıyla vatandaşların huzur ve refah düzeyi arttı.

Belediye başkanı görevlendirmeleriyle belediyelerin sağladığı imkanları kaybeden bölücü terör örgütü ve onun siyasal uzantıları, militan bulma, maddi kaynak temin etme ve kendi tabanını yönlendirmedeki sıkıntıları çözmek adına 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kendileri açısından fırsat olarak gördü.

Terör örgütü, seçildikleri zaman kolay yönetebilecekleri, kendi güdüm ve yönlendirmesinde olacak kişilerin aday gösterilmesi için büyük çaba sarf etti.

Bunlar da İlginizi Çekebilir